Helios - AverbodeHelios is de VVS-afdeling in de ruime omgeving van Averbode

U bent hier

Artikels

Helios workshop Raspberry Pi
Op zondag 16 februari kwam een kleine groep van Helios samen ten huize van Pascal voor een workshop Raspberry Pi.De bedoeling van deze workshop was om te kijken om met behulp van d ...
Ondanks de dappere pogingen van de stormwind kwam Helios toch bij elkaar voor de tweede vergadering van 2020.Guido beet de spits af met een verslag van de VVS contactraad van eind ...
Een nieuw jaar en dus een nieuwe reeks vergaderingen. Om meteen het jaar goed in te zetten had Guido hapjes en drank voorzien.Een niet al te drukke agenda voor de eerste vergaderin ...
2019 was een topjaar voor Helios. Indien je benieuwd bent kan je hier het jaarverslag downloaden. ...
Vergadering 8 december 2019
Het laatste verslag van het jaar is meteen ook het kortste. Dat heeft alles te maken met de gastspreker Jef De Wit.Eerst nog snel enkele kleine puntjes . Zo zal de Nacht van de Dui ...
Bij het begin van de vergadering vertelde Dany over het verloop van een voordracht in een basisschool. Die bleek een groot succes te zijn, uitgaande van zijn enthousiast relaas.Toe ...
Na een korte stop voor de zomer werden de vergaderingen op de tweede zondag van de maand weer gestart.Uiteraard volgde er tussen alles door nog de nodige terugblikken op de zeer ge ...
Succes tijdens de Zonnekijkdag
Aan taverne het Moment van de abdij te Averbode startte de Zonnekijkedag om 13h. In totaal stonden er 7 telescopen opgesteld. Hierbij waren er 3 H-alfa instrumenten en 3 wit licht ...
Op de laatste vergadering voor de zomerstop vergaderden we thuis bij Jacqueline en Peter.Met een aantal zomerse activiteiten in het vooruitzicht vormden die de rode draad in de ver ...

Pagina's