U bent hier

Algemene ledenvergadering: VERPLAATST

Publiek
Locatie: 
Volkssterrenwacht Urania, Jozef Mattheessensstraat 60, 2540 Hove.

Ingevolge de maatregelen in verband met de bestrijding van het COVID-19 virus, kan de algemene ledenvergadering niet doorgaan op de eerder geplande datum van zaterdag 28 maart 2020.

De nieuwe datum voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering van de Vereniging Voor Sterrenkunde vzw is nu zaterdag 2 mei 2020. Alle leden zijn uiteraard welkom op deze bijeenkomst.

 

 

Plaats

De bijeenkomst gaat door op Volkssterrenwacht Urania (Jozef Mattheessensstraat 60, 2540 Hove).Voor wie met de wagen komt, is er parkeermogelijkheid via de Alfred Rodenbachstraat (tegenover huisnummer 36). Details zijn te vinden op https://www.urania.be/urania/overons/wegbeschrijving/parkeren.

 

 

Administratief gedeelte

De algemene vergadering vangt aan om 14.15 h met een administratief gedeelte. Daarin komen het activiteitenverslag en het financieel verslag van het afgelopen jaar aan bod, alsook de geplande activiteiten en de begroting voor 2020.

In verband met de verkiezing van enkele leden van het bestuur, vermelden we dat de mandaten van Thierry Pauwels, Frank Tamsin, Marnik Van Impe en Christoffel Waelkens ten einde lopen; behalve eerstgenoemde stellen allen zich herkiesbaar. Daarnaast stelt het bestuur voor om ook Arne Dierickx en Andreas Dill op te nemen in de raad van bestuur. Verder wenst Jan Lembregts zijn mandaat als bestuurder voortijdig ter beschikking te stellen. Het bestuur stelt voor hem te vervangen door Tom Geraerts.

Ook het mandaat van Jan Van Elst die belast was met het toezicht op de rekeningen is ten einde. Overeenkomstig de statuten is hij niet herkiesbaar. Er wordt voorgesteld om Rudi Roothooft te benoemen voor het nazicht van de rekeningen. Andere effectieve leden van de vereniging kunnen zich kandidaat stellen voor bovenstaande vacatures, overeenkomstig de bepalingen van de statuten en het huishoudelijk reglement.

Voor de vlotte gang van zaken zal aan de leden bij het betreden van de vergaderzaal, onmiddellijk een stemformulier worden overhandigd en later worden opgehaald.

 

Planetarium

In de voormiddag is er ook gelegenheid tot het bijwonen van een voorstelling in het planetarium van Volkssterrenwacht Urania, inclusief een fulldome-show. Deze voorstelling is exclusief voor leden van de VVS en start om 11.00 h stipt.

Wie dit wenst kan ‘s middags ook gebruikmaken van een broodjeslunch. De bestellingen daarvoor dienen ter plaatse doorgegeven te worden voor aanvang van de planetariumvoorstelling.

 

Voordracht

Hoofdbrok van de namiddag is de voordracht door drs. Nicolas Moens (KU Leuven). Hij zal spreken over zal spreken over “De controverses rond de constante van Hubble”.

Kosmologie is de studie van de vorm en evolutie van het universum op de allergrootste schaal. De constante van Hubble is een van de belangrijkste parameters in de kosmologie die ons huidig universum beschrijft. Wat vertelt dit getal ons, hoe groot is het en hoe zijn we daarachter gekomen? Het bepalen van de Hubble-parameter kan op verschillende manieren gebeuren. De verschillende methoden leiden echter tot waarden die niet met elkaar in overeenstemming zijn. Kunnen nieuwe metingen de impasse doorbreken, of zullen we onze kosmologische modellen grondig moeten herzien?

 

Galileiprijzen en receptie

Zoals elk jaar worden op de algemene vergadering ook de Galileiprijzen uitgereikt.

Na afloop van het officiële gedeelte van de algemene vergadering wordt een receptie aangeboden.

 

 

Alternatief

We hopen uiteraard dat de situatie zo snel mogelijk zou normaliseren.

Mochten echter op 2 mei 2020 nog steeds dergelijke maatregelen van kracht zijn, dan zal de algemene vergadering doorgang vinden via een digitaal platform. Daarover zal dan desgevallend de nodige informatie worden bekendgemaakt via de VVS-website, de VVS mailing list en sociale media. Leden van wie het email-adres bekend is, krijgen dan ook nog een bericht. U kunt de informatie hiervoor laten aanvullen of actualiseren via een bericht aan admin@vvs.be.

 

Deel deze pagina