Helios - AverbodeHelios is de VVS-afdeling in de ruime omgeving van Averbode

U bent hier

Helios vergadering 10 oktober 2021

  • De jaarlijkse VVS-sterrenkijkavond gaat door op 13 november te Langdorp achter het Wolf Café vanaf 19h. Gezien de sterrenkijkavond in het teken staat van sterrenbeelden en Guido hier ervaring mee heeft zullen vragen hierover door Guido beantwoord worden.
  • Op zondag 14 november zal er geen Helios vergadering plaatsvinden om reden dat er de dag voordien de VVS-sterrenkijkavond is.
  • Wil Helios deelnemen aan de Opendeurdag te Schaffen op vrijdag 26 augustus 2022? Er wordt gedacht aan een Helios stand maar ook iets voor de kinderen. Hiervoor wordt gedacht aan tekeningen, waterraketten, …
  • Eventuele samenkomst, al dan niet met Polaris, in Schaffen (officiersmess). Dit mag samenvallen met een waarnemingsavond en BBQ.
  • Zowel de opendeurdag als de samenkomst te Schaffen worden besproken op de vergadering van December.

Het VVS/JVS weekend van 2/3 oktober wordt kort door Guido toegelicht. Diverse lezingen over zwarte gaten waaronder primordiale zwarte gaten (en misschien een verklaring voor donkere materie) en zwarte gaten vinden met gravitatie microlenzen. In de nabespreking van de VVS-vergadering heeft Guido contact opgenomen met Kurt Christiaans rond remote waarnemen voor een voordracht bij Helios. Pascal heeft de tijdschriften Astra doorgenomen op zoek naar Helios artikels. Een uitgebreide samenvatting zal in de Helios gazet worden opgenomen.

Peter wenst een voordracht te geven rond “ESA en samenwerking met België”, alsook bepaalde aspecten rond straalmotoren en raketmotoren. Peter laat weten wanneer dit best voor ‘m past en heeft ongeveer telkens een uur nodig.

Er wordt besproken om “op termijn” een klein reglement op te stellen rond Helios afspraken. Een voorbeeld hiervan is wie lid mag worden van de club.

Na de pauze start Bart met deel 3 van “Sferische sterrenkunde op NB 51°”

In snel tempo overloopt Bart de verschillende coördinatenstelsels en bespreekt hij uitvoerig de precessiebeweging. De “tolbeweging” leidt tot een beweging van de 1°per 72 jaar of te wel een cyclus die 25800jaar duurt. Later zien we dat deze beweging nog wordt beïnvloed door zwaartekracht van de planeten. De uiteindelijke “nieuwe poolster” bevindt zich daardoor in een “band” en niet zozeer op een cirkel. Welke ster zich “binnenkort” poolster zal noemen hangt daarnaast nog af van de eigenbeweging van de sterren. Interessant was het feit dat Orion over 14.000 jaar net niet boven de evenaar zal uitkomen. Daarnaast zullen ook de sterrenbeeldengebieden veranderen waardoor grenssterren (sterren op de grens van twee sterrenbeelden) van sterrenbeeld kunnen “veranderen”. Trouwens de gebieden van de sterrenbeelden werden pas in 1928 vastgelegd en in 1930 gepubliceerd. Deze sterrenbeeldengebieden volgen aangeduide lijnen van rechte klimming en declinatie zoals eerder door Benjamin Gould gedefiniëerd in epoch B1875.0 en op haar beurt deels gebaseerd sterrenatlas “Uranometria” uit 1603 van Johann Bayer.

Bart presenteert de precessiebeweging op een didactisch prachtig manier en legt het daarbij nog een duidelijk uit. In december zal Bart ingaan op de nutatiebeweging en de beweging van de zon.

Deel deze pagina

Reageer