VVS Klein-Brabant is een afdeling van de Vereniging voor Sterrenkunde met als thuisbasis Bornem (Wintam).

U bent hier

VVS Klein-Brabant, dinsdag 3 mei 2022, Andreas Dill en “Het waarnemen van Bedekkingen”

Voor het eerst na de corona-pandemie vergaderen we weer in ons lokaal Sint Margriet.  

De voorzitter bespreekt eerst wat administratieve punten:

- Café Sint Margriet staat al een tijdje over te nemen. De voorzitter heeft vernomen dat bij eventuele overname, de verenigingen in principe mogen blijven. Goed nieuws dus, nu moeten we niet op zoek naar een nieuw lokaal.

- De voorzitter heeft bij de gemeente  voor VVS Klein-Brabant een erkenning aangevraagd als Bornemse vereniging, zo kunnen we genieten van een aantal voordelen (een kleine jaarlijkse subsidie en goedkopere beschikbaarheid van gemeentelijke vergaderlokalen)

- Zonnekijkdag 2022:
De voorzitter heeft bij de gemeente Bornem een evenementenaanvraag ingediend om op zondag 3 juli een aantal telescopen op het centraal plein aan de kerk te mogen plaatsen. Het is nog wachten op de toelating. Hij heeft ondertussen ook de inschrijving doorgestuurd naar de VVS. Bruno, Nel, Peter, Dirk V en Dirk A zouden in principe bereid zijn om met hun telescopen af te komen. We zullen van 10 tot 16u aanwezig zijn.

- De volgende vergadering gaat door op dinsdag 7 juni met eigen bijdragen.
De voorzitter vraagt om even na te denken hoe we de vergaderingen nog interessanter kunnen maken. Dat kan dan op de volgende vergadering besproken worden.
 

Vervolgens geeft de voorzitter het woord aan Andreas Dill. 

Andreas is werkgroepleider van de werkgroep Bedekkingen en uiteraard zal zijn voordracht daarover gaan. Niet zo lang geleden ging het bijna uitsluitend om sterbedekkingen door de Maan, maar fundamentele verbeteringen in de kennis van de posities van sterren en andere objecten in het zonnestelsel hebben het blikveld de laatste jaren enorm verruimd. Aan de hand van een aantal voorbeelden zal hij dit toelichten.

·      Andreas begint zijn voordracht met een filmpje van de overgang van Phobos over de zon. Beelden genomen vanop Mars. Een gelegenheid voor de astronomen om de baanelementen te verifiëren.

·      Vervolgens toont hij beelden van de bedekking van Mars door de Maan. Hij is hiervoor speciaal naar Portugal gereisd.
Hij toont ook beelden van een "gewone" sterbedekking door de Maan. Op die manier kan men precies de baan van de Maan bepalen en raakt de topografie nauwkeurig gekend.

·      Ook rakende sterbedekkingen komen aan bod. Op expeditie in Duitsland had men 5 telescopen met een tussenafstand van 200m opgesteld. Door het maanreliëf verdwijnt en verschijnt de ster geregeld. Op die manier kan men een duidelijker randprofiel krijgen.

·      Tijdens een bedekking van Uranus zijn 5 ringen ontdekt. Deze ontdekking werd later bevestigd door beelden van de Voyager.

·      De lancering van de Gaia-sonde heeft gezorgd voor een enorme aangroei van waarnemingen. Ook sterbedekkingen door asteroïden komen nu aan bod.
Sinds enkele jaren worden ook bedekkingen van exoplaneten voor een ster waargenomen.

·      Tools en ressources : de momenten van allerlei bedekkingen zijn terug te vinden o.a. in de Hemelkalender, op de website, ook planetarium-programma's zoals Stellarium kunnen van dienst zijn.
Een handig programma bij het zoeken en loggen van bedekkingen is Occult Watcher, een gratis Windowsprogramma. Hierbij kan je zelf verschillende criteria instellen voor bedekkingen die op jouw waarnemingsprogramma staan.
Ook het programma Occult biedt je de mogelijkheid om ephemeriden te berekenen en bedekkingen te voorspellen.

Onderaan dit verslag zijn enkele interessante webadressen rond sterbedekkingen terug te vinden.

Na de voordracht beantwoordt Andreas nog een aantal vragen.

·      De voorzitter bedankt Andreas voor zijn interessante uiteenzetting.
Aan de bar van het café werd nog even gezellig “doorvergaderd”.

·      Volgende vergadering op dinsdag 7 juni in café Sint Margriet op 20u, met bijdragen van eigen leden.
 

Bijlage Bronnen 

• OccInspector - https://robertnufer.ch/
• Occult - http://www.lunar-occultations.com/iota/occult4.htm
• OccultWatcher - https://www.occultwatcher.net/
• https://www.hemelkalender.space
• VVS werkgroep bedekkingen - https://www.vvs.be/werkgroepen/werkgroep-bedekkingen 
• Journal for Occultation Astronomy - https://iota-es.de/joafree.html

Reageer