VVS Klein-Brabant is een afdeling van de Vereniging voor Sterrenkunde met als thuisbasis Bornem (Wintam).

U bent hier

VVS Klein-Brabant, dinsdag 4 april 2023 : Ivo De Meulenaere over “Electronically Assisted Astronomy – EAA”. Object van de maand: “Dubbele en meervoudige sterren”

De voorzitter heet iedereen hartelijk welkom. Onder de bezoekers onder meer Ivo De Meulenaere en Kris Schoeters, beiden van VVS afdeling Mercator Temse. Hij heet ook Ria Geets, kersvers lid van VVS uit de regio Boom, van harte welkom, evenals Rudy Jacobs, als gast van Dirk Artoos. Zij willen graag kennis maken met de werking van onze afdeling.
Hij verontschuldigt  Stephan Smet, Jan Walschap, Bart De Borger, Injaas De Mul

Het agenda:                                                                                                                                   

·      De voorzitter refereert naar het artikel over Astronomie en over onze VVS afdeling Klein-Brabant in het bijzonder, dat verschenen is in het reclameblad "PubliNieuws de Luxe": dit is alvast een mooie promotie voor onze hobby en de werking van onze afdeling.

·      Op 25 maart heeft de Algemene Vergadering van de VVS plaats gehad.

·      De voorzitter heeft deelgenomen aan het Deepsky (Deepie) Weekend in Medendorf, georganiseerd door volkssterrenacht Urania. Wij hebben maar weinig kunnen waarnemen aangezien het weer niet zo schitterend was. Maar toch was het de moeite om erbij te zijn. De tijd werd overdag gevuld zonnewaarnemingen en de “scope dokter” van dienst Alexis Cousein heeft heel wat telescoop eigenaars gelukkig gemaakt met een grondige onderhoudsbeurt van hun telescoop!

Vervolgens overloopt hij de agendapunten in het vooruitschiet :

·      Vandaag  komt Ivo De Meulenaere spreken over Electronically Assisted Photography  en object van de maand: “Dubbele en meervoudige sterren” door Dirk Van Mechelen.

·      Op 2 mei komt Jef De Wit spreken over Kratertoerisme en object van de maand: de Orionnevel door Rudy Moons. De voorzitter kan niet aanwezig zijn, maar Nelly zal zijn taak overnemen. Peter Van den Eijnde zal dan het verslag opmaken.

·      Op 6 juni zijn het bijdragen van eigen leden en het object van de maand: de Pacman nevel door Bart De Borger.

·      Op 2 juli is er de Zonnekijkdag in het centrum van Bornem. Het event werd reeds aangevraagd bij de gemeente. Ook de promotie/publiciteit wordt in gang gezet.

·      Op 5 september komt Thierry Van Driessche spreken over Kometen en het object van de maand: “De Zon” door Hendrik De Backer.

·      Op 3 oktober zijn het bijdragen van eigen leden en nadien is er een rubriek "Vragen staat vrij".

·      Op 14 oktober is er de Nacht van de Duisternis in het Blaasveld broek.

·      Op 28 oktober is er de Sterrenkijkdag in het centrum van Bornem.

·      Op 7 november komt Didier Van Helmont spreken over “Nightscape fotografie” en het object van de maand: “Wide Field Astrofotografie” door Dirk Artoos.

·      Op 5 december komt Koen Geukens spreken over “Ruimtevaart in 2023” en het object van de maand: “de Leoniden” door Jan Walschap.

Het object van de maand: “Dubbele en meervoudige sterren” door Dirk Van Mechelen.

De voorzitter geeft vervolgens het woord aan Dirk.

·      Dirk houdt zich de laatste tijd geregeld bezig met het waarnemen van dubbel en meervoudige sterren.

·      Dubbelsterren zijn sterren die rond een gemeenschappelijk  zwaartepunt draaien. 
De ster met de kleinste magnitude is de primaire ster, de minst heldere is de secundaire ster. Hij wijst erop dat sterren die optisch dicht bij elkaar staan, daarom niet altijd dubbelsterren zijn. We zien ze wel in dezelfde richting bij elkaar staan, maar in werkelijkheid staan ze soms lichtjaren van elkaar. Hij geeft een paar voorbeelden.

·      Voor het meten van de oriëntatie en de afstand tussen 2 sterren gebruikt men meestal astrofotometrie. Men gebruikte hiervoor een filar micrometer.
Hij zelf gebruikt hiervoor een speciaal oculair met daarin een schaalverdeling zodat hij de oriëntatie en de afstand kan aflezen. Uiteraard is dit niet altijd evident, zeker   bij dubbelsterren, zoals bv Sirius, die zeer dicht bij elkaar staan en waarbij de primaire ster veel helderder is dan de secundaire ster. 

·      Hij legt ook uit hoe de vorming van dubbel en meervoudige sterren tot stand is gekomen. Meervoudige sterren draaien immers niet rond één punt. Een voorbeeld is de Trapezium in de Orionnevel. Die zoekt nog altijd zijn evenwicht.
Vervolgens toont hij nog een aantal schetsen en tekeningen die hij zelf gemaakt en berekend heeft. Tot slot vermeldt hij nog enkele interessante boeken over dubbelsterren.

“Electronically  Assisted Astronomy – EAA”  door Ivo De Meulenaere.

De voorzitter geeft vervolgens het woord aan Ivo De Meulenaere.

·      Ivo is enkele jaren werkgroepleider geweest van de werkgroep Zon en is lid van de VVS-afdeling Mercator Temse.

·      Ivo houdt van observeren en van de snelle resultaten die kunnen bereikt worden via Electronic stacking. Het liefst bekijkt hij de objecten op zijn laptop. Daarvoor heeft hij enkele kleine telescopen op een eenvoudgie Virtuoso montering geplaatst. Het is dus een azimutale  opstelling met een Go to. Achter de telescopen hangen enkele kleine cameraatjes die verbonden zijn met een laptop. Het beeldveld is dus niet zo groot.
De beelden kunnen rechtstreeks op de laptop bekeken worden.
Om de 4 sec. wordt een opname gemaakt en die foto's worden gestapeld.

·      Ivo geeft ook uitdrukkelijk aan dat het de niet de bedoeling is om met EAA enige concurrentie aan te doen aan de astrofotografie. EAA is eerder gericht op het snel bekomen van een fotografische weergave van een object binnen een 10 tot 15 minuten, dat, terwijl het beeld wordt opgebouwd, live met de omringende toeschouwers kan worden besproken. Dit is iets heel anders dan astrofotografie waar een object uren wordt belicht alvorens de foto van het hemelobject te voorschijn komt, weliswaar in grotere kwaliteit, 

·      Hij toont vervolgens wat opnamen en legt uit hoe hij te werk gaat.
Hij maakt ook een logboek van zijn waarnemingen.

·      Nadien beantwoordt Ivo nog een aantal vragen.
De voorzitter bedankt Ivo voor zijn voordracht en sluit de vergadering.
 

Volgende vergadering: dinsdag, 2 mei 2023

Jef Dewit komt dan spreken over “Kratertoerisme” en het object van de maand is dan “de Orionnevel” door Rudy Moons. 

Reageer