VVS Klein-Brabant is een afdeling van de Vereniging voor Sterrenkunde met als thuisbasis Bornem (Wintam).

U bent hier

VVS Klein-Brabant, dinsdag 4 oktober 2022: Object van de maand: Jupiter + werk van eigen leden

Verontschuldigd: Peter, Maarten, Marc Vermeir
De voorzitter heet iedereen welkom. We verwelkomen tevens een nieuw gezicht, namelijk Alex Van Buggenhout, die de weg naar ons lokaal heeft gevonden dankzij zijn bezoek aan de Zonnekijkdag in juli.
De voorzitter wijst ook op de nieuwe tijdsindeling van de vergadering: tijdens het eerste uur zullen we agendapunten besrpeken alsook de rubrieken “Object van de maand” en “Vragen staat vrij”. Na de pauze kan dan een spreker aan bod komen en/of de eigen bijdragen van de leden.

Agenda:

·      JVS/VVS week-end in Kattevennen, op 1 en 2 oktober, in Genk.
Er was geen enkel lid van VVS Klein-Brabant aanwezig, dus voorlopig kunnen we daar geen feedback over geven.

·      Nacht van de Duisternis, zaterdag 8 oktober, in het Broek in Willeboek.
Naar jaarlijkse gewoonte, nemen we opnieuw deel aan de Nacht van de Duisternis. 
Het is een vrij succesvolle samenwerking tussen de gemeente Willebroek, Natuurpunt, VVS Klein-Brabant en VVS Mercator Temse. 
De inschrijvingen gebeuren via de gemeente Willebroek. Vanaf 19u zullen groepen van ongeveer 25 personen vanaf de parking naar het Scheyvaertshof begeleid worden door gidsen van Natuurpunt. We zullen daar een telescopen kunnen opstellen: Dirk, Bruno, Nel, Jan VS (te bevestigen), en een 4-tal van Mercator. 
De voorzitter overloopt een lijst met objecten die er die avond te zien zullen zijn.
Een plannetje geeft een beeld van de opstelling van de telescopen (zie document in bijlage).
In de blokhut zullen we documentatie voorzien en maan- en sterrenkaarten te koop aanbieden.
Bij slecht weer zal er een vervangprogramma voorzien worden door Dirk. Die toont even het planetariumprogramma dat hij zal gebruiken.

·      Op dinsdag 25 oktober is er in ons land een gedeeltelijke zonsverduistering
Voor Antwerpen vangt deze zonsverduistering vangt aan om 9h09 (UT) en eindigt rond 11h01 (UT), met een maximum van 19,6% (zie voor meer details in de Hemelkalender 2022)

Vernieuwing lidgelden VVS en VVS Klein-Brabant

Einde van het jaar betekent ook het innen van het lidgeld. De voorzitter zal eerstdaags een mail sturen met de nodige inlichtingen voor het storten van het lidgeld.

Het object van de maand: Jupiter

·      Bruno geeft wat info over de grootste planeet van ons zonnestelsel: de samenstelling, de maantjes en de fijne ring, het magnetisch veld, het ontstaan, de GRS (grote rode vlek) en de equatoriale banden. Uiteraard kan de foto van Jupiter genomen door de JWTS niet ontbreken.
Bruno toont ook enkele foto's die hij zelf genomen heeft.

·      Hierna is het de beurt aan Nel. Hij geeft een PP over de 4 grote manen en de plannen van NASA en ESA om eerstdaags ruimtetuigen naar de grootste manen van Jupiter te sturen.

·      Dan komt Dirk aan de beurt. Hij toont zijn visuele waarnemingen en schetsen en legt uit hoe hij te werk gaat om die schetsen te realiseren.
Hij toont ook enkele schetsen van o.a. Jef De Wit, Tom Corstjes, Schwartz, Abel... en vergelijkt ze met foto's die op hetzelfde  tijdstip genomen zijn.

Eigen leden aan het woord

·      NASA heeft een poging ondernomen om het maantje Dimorphos bij de asteroïde Didymos een duw te geven zodat zijn traject verandert. Nel toont beelden van de impact op het maantje.

·      Nadien  heeft Nel het nog over zijn zonnewaarnemingen van 2022.
Dit jaar was er duidelijk meer zonne-activiteit. Hij toont ook enkele tekeningen van  drie actieve perioden. Tenslotte toont hij ook de grafiek van de 24ste zonnecyclus en het begin van de 25ste cyclus en een grafiek van al zijn waarnemingen.

Volgende vergadering, 8 november

Het object van de maand voor deze vergadering is M31 of de Andromeda galaxy. 
Peter zal het object van de maand wetenschappelijk inleiden. Elke bijdrage (schets, foto of artikel) is welkom!
Vervolgens verwelkomen we Jan Walschap uit Bornem die het zal hebben over Stellina, “een telescoop voor dummies”.
Uw vragen zijn ook steeds welkom zodat ze kunnen besproken worden tijdens de rubriek “Vragen staat vrij”. Gelieve bij voorkeur deze vragen per mail op voorhand naar de voorzitter te sturen.

Foto Werkverslag: Jupiter, Bruno Vander Stichele

Redactie: Nelly De Backer

Bijlage : Jupiter : object van de maand

Reageer