Klein-BrabantVVS Klein-Brabant is een afdeling van de Vereniging voor Sterrenkunde met als thuisbasis Bornem (Wintam).

U bent hier

VVS Klein-Brabant, dinsdag 5 februari 2019, eigen ledenbijdragen

De eerste bijeenkomst van het jaar was  weer een avond waarop de leden hun eigen waarnemingen konden tonen of een interessant artikel naar voor konden brengen.

Vooreerst kwam de voorzitter aan bod. 

  • Hij blikte terug op het voorbije jaar en vroeg zich af of er meer activiteiten dienden georganiseerd te worden. Hij dacht hierbij aan gezamenlijke waarnemingen op de Scheldedijk. Dat zou dan kunnen gepland worden op een avond als deze, na de bijdragen van eigen leden. Besloten werd bij vergaderingen waar eigen bijdragen eigen leden worden voorgesteld, steeds nog de mogelijkheid te voorzien om nog na de vergadering samen te gaan waarnemen. Dit veronderstelt natuurlijk een goede hemel en een vergadering die niet te laat uitloopt.
  • Hij bracht ook verslag uit over de voorbije Astrofotografiedag in Hove en over de voorbije VVS contactraad in Brugge. Daar kwam onder meer de privacy wetgeving aan bod. Als gevolg van deze wetgeving, dient men zeer zorgvuldig om te gaan met het verspreiden van contactgegevens van de leden. Anderzijds is het voor de lokale VVS-afdelingen van groot belang om te kunnen weten waar nieuwe leden wonen zodat ze vrijblijvend kunnen gecontacteerd worden om deel te nemen aan de lokale activiteiten.Deze twee belangen hoeven niet met elkaar in conflict te komen, mits men de zaken op de juiste manier aanpakt (onder meer via communicatie naar de leden en een aangepaste lidaanwervingsprocedure).  Hij stelde ook voor om met de VVS afdeling Mercator een gezamenlijke activiteit op te zetten. Dit zou bij voorbeeld kunnen bij de activiteit “On the Moon Again”, die doorgaat op vrijdag 12 juli. We zullen dit verder bespreken bij een volgende vergadering.
  • Voor dit jaar had hij nog twee sprekers  vastgelegd: op 5 november komt Stijn Van der Heyden spreken over Exoplaneten en op 3 december is het de beurt aan Koen Geukens die zal spreken over de vooruitzichten van de ruimtevaart na 2019 en daarmee is het agenda voor 2019 volgeboekt.
  • Na de voorzitter had Hendrik het over de organisatie van de Sterrenkijkavond in Kleiputten Terhagen, samen met Natuurpunt Rupelstreek. Een viertal leden werd bereid gevonden met hun telescopen af te zakken op vrijdag 15 maart. Bruno heeft materiaal (sterrenkaarten, folders en heelal-tijdschriften) reeds ontvangen. Als het weer meezit, belooft dit opnieuw een topactiviteit te worden.
     

Eigen Bijdragen

  • Voor de eigen bijdragen kwam eerst  Hendrik aan bod. Hij had het over zijn zonnewaarnemingen van 2018 en hoe hij aan zoveel waarnemingsdagen kwam. Hij belichtte een aantal factoren die daarbij een rol speelden. Hij besprak ook enkele actieve perioden van 2018. Tenslotte toonde hij ook de grafiek van de 24ste cyclus, om dan af te sluiten  met de grafiek van zijn zonnewaarnemingen vanaf 1979. Hendrik kan dus een palmares voorleggen van 40 jaar instensief zonnewaarnemingen en verdient hierbij onze oprechte waardering! 
  • Vervolgens was Staf aan de beurt. Hij toonde enkele opnamen van de voorbije maansverduistering  en ook wat compilaties die hij achteraf aan de PC gemaakt had. Onder meer was er een prachtige samengestelde foto van verschillende maanbeeldjes tijdens de verduistering. Deze foto zal dan ook gebruikt worden om het verslag te publiceren op de VVS-site. Nadien toonde hij nog wat foto's van de Melkweg die hij op zijn reis naar La Palma genomen had (ondertussen zowat zijn vaste stek geworden). Uiteraard werden de gebruikte apparatuur en de manier van werken besproken. Ook zijn reismontering kwam uitgebreid aan bod. Staf is een verwoed gebruiker van Photoshop voor de bewerking van zijn astrofoto’s. We vonden het allen een goed idee dat Staf bij een volgende gelegenheid ons zou  begeleiden bij een hands-on Photoshop workshop en ons enkele knepen van het vak zou aanleren.
  • Na Staf was het de beurt aan Peter. Hij gaf wat info over enkele Star Trackers en de mogelijkheden die je daarmee hebt.Deze van iOptron had hij meegebracht en die werd dan ook aandachtig bekeken en besproken.
  • Als laatste kwam Bruno aan de beurt. Hij toonde wat opnamen van komeet Wirtanen alsook enkele deepsky opnamen.


Al bij al een zeer interessante en gezellige avond, dankzij de zeer gevarieerde bijdrages van de verschillende leden!

Deel deze pagina

Reageer