VVS Klein-Brabant is een afdeling van de Vereniging voor Sterrenkunde met als thuisbasis Bornem (Wintam).

U bent hier

VVS Klein-Brabant, dinsdag 7 februari 2023: werk van eigen leden. Object van de maand: “Kometen”

De voorzitter heet iedereen welkom. Er is weer nieuwe gezicht die de weg naar ons lokaal heeft gevonden: Rudy Jacobs.
Jan Walschap en Peter Van Den Eijnde heben zich verontschuldigd. De voorzitter zal de inleiding over "Kometen" van Peter overnemen

Het agenda:

·      Op 9 januari hadden we een etentje in het Cultuurcafé in Bornem. Het was af, iedereen tevreden, dus volgend jaar voor herhaling vatbaar.

·      Op 28 januari was er de Astrofotografiedag in Urania Hove. Dirk A. was er aanwezig. Volgens Dirk was het een interessant programma waarbij behoorlijk wat foto's getoond en besproken werden. Presentatie kunnen nagelezen worden via de volgende pagina op de VVS-site.

·      De voorzitter overloopt het agenda voor 2023. Het staat ook op onze afdelingssite. Mogelijk komen er nog enkele verschuivingen van "Het object van de maand".
Deze hiervoor de agendapagina op de VVS afdelingsite.

·      Het jaarverslag 2022, opgesteld in opdracht van de VVS-secretaris, en het financieel verslag 2022 worden even onder de loupe genomen. Er zijn geen verdere vragen hierrond en dit verslag wordt als goedgekeurd beschouwd.

Het object van de maand: Komeet C/2022 E3 (ZTF)

·      Peter heeft een inleiding overgemaakt aan de voorzitter.
Hij start met de bespreking van een foto gemaakt door Michael Jäger. Daarop is de groene kleur van de komeet te zien, alsook de stof- en ionenstaart.
De komeet werd ontdekt op Mount Palomar op 2/3/2022. De omlooptijd bedraagt ongeveer 50.000 jaar. De komeet is afkomstig uit de Oort-wolk en hij verklaart hoe de komeet aan haar naam is gekomen.
Hij toont enkele foto's van de komeet, genomen door enkele VVS-leden.
Terloops wordt gezegd dat in de Springer-reeks een zeer interessant boek bestaat "Comets". Daarin wordt onder meer in detail uitgelegd hoe kometen aan hun naam komen.

·      Dirk VM toont een powerpoint met enkele tekeningen van de komeet C/2022 E3 (ZTF) en ook nog enkele foto's van enkele andere kometen die hij vroeger genomen heeft.

·      Alex heeft nog enkele foto's van Neowise.

·      Ook Bruno heeft enkele foto's van de komeet C/2022 E3 (ZTF).
 

Eigen leden aan het woord:

·      Bruno heeft ook enkele foto's genomen van andere objecten o.a. de Krabnevel, de Dumbell-nevel, de Orion-nevel, M31 en M33, M57 en last but not least Stephen Quintet samen met NGC7331.

·      Maarten heeft het over zijn remote sterrenwacht in Spanje.
Hij toont eerst wat beelden van het domein en legt uit hoe je zo'n remote sterrenwacht kunt huren en inrichten. De voor- en nadelen komen aan bod.
Hij toont enkele van zijn prachtige foto's en enkele time lapse opnamen die ondere deze donkere hemel kunnen gemaakt worden.

Volgende vergadering

Gaat door op dinsdag 7 maart met als spreker Pieter Mestdagh die het zal hebben  over "Astrobiologie" en met als object van de maand: “Mars”.
Deze spreekbeurt wordt aangekondigd in Heelal en er zal mogelijks wat extra bezoekers lokken.

De voorzitter dankt iedereen voor zijn aanwezigheid en sluit de vergadering.
Verslag Hendrik De Backer

Bijlages

-       De presentatie van Peter over “Kometen” wordt nog via Mail rondgezonden.

-       Foto omslag C/2022 E3 (ZTF), door Staf Geens

Reageer