VVS Klein-Brabant is een afdeling van de Vereniging voor Sterrenkunde met als thuisbasis Bornem (Wintam).

U bent hier

VVS Klein-Brabant, dinsdag 8 november 2022: Jan Walschap over "Stellina" een telescoop voor dummies. Object van de maand : M31

De voorzitter begroet het talrijk opgekomen publiek. Er zijn twee nieuwe leden bijgekomen: Ignace en Alex en er is weer een nieuw gezicht dat even poolshoogte komt nemen.

Het agenda:

·      Gedeeltelijke zonsverduistering op 25 oktober in België
Verschillende leden hebben deze zonsverduistering waargenomen en foto’s doorgezonden. Deze zullen nog worden nog getoond tijdens de rubriek bijdragen.
 

·      VVS contactraad op 6 november
De voorzitter werd gevraagd de werking van VVS Klein-Brabant toe te lichten nl. de maandelijkse bijeenkomsten en de buitenactiviteiten zoals daar zijn de Zonnekijkdag, de Nacht van de Duisternis en de  Sterrenkijkdag.
Het is de bedoeling om zo veel mogelijk mensen in contact te brengen met Sterrenkunde. Ook werving van nieuwe leden en ledenbehoud kwam hier uitgebreid aan bod. 
Aansluitend op het creëren van kanalen voor communicatie en werving : Rudy is bereid om op de sociale media: Face book , Whatsapp,... promotie te maken voor onze activiteiten. Bedankt Rudy voor deze medewerking!

·      Deep Sky dag in Astropolis Oostende op 12 november. 
Voor deepsky liefhebbers. Het agenda is terug te vinden op de VVS site.

·      Sterrenkijkdag, vrijdag 2 december
Op vrijdag 2 december zullen we deelnemen aan de Sterrenkijkdagen. We wachten nog op de goedkeuring van de gemeente Bornem (die is inmiddels binnen -redactie). 
Er hebben zich 4 leden aangemeld om met hun telescoop deel te nemen: Peter, Dirk V.M., Bruno en Nel. Rudy komt wellicht mogelijk ook, met of zonder telescoop. 
Jan Walschap zal wellicht ook present zijn met zijn Stellina. Leden die gewoon een kijkje komen nemen zijn natuurlijk ook heel hartelijk welkom!
We zullen weer plaats nemen op het Kardinaal Cardijnplein in Bornem (waar we ook stonden tijdens de Zonnekijkdag). Daar zal nog wel verlichting zijn, maar vermits we hoofdzakelijk de maan en enkele planeten zullen tonen, zal dat geen belemmering zijn.
Er zullen weer Sterren- en Maankaarten te koop aangeboden worden.
Bijeenkomst vanaf 18u.
Bij slecht weer is daar geen mogelijkheid om een vervangprogramma te geven en wordt de activiteit afgelast. Bruno zal de toestand evalueren om 16u en de andere deelnemers verwittigen (via telefoon en/of Whatsapp)

·      Volgende vergadering op dinsdag 6 december.
Ditmaal hebben we als object van de maand: de Maan. Dirk V.M. zal de inleiding geven. Spreker die avond is David Daelman over het mobiele astrofotografie-platform ASIAIR. Dit wordt ook vast een boeiende avond voor al wie met astrofotografie bezig is!

Lidgelden VVS

·      Alle lidgelden zijn op onze rekening toegekomen en de voorzitter zal eerstdaags het verschuldigde bedrag aan de VVS overmaken.

Het object van de maand: de Andromedanevel M31

·      Peter heeft een presentatie gemaakt over M31.
Hij toont eerst waar we M31 aan de hemel kunnen vinden en geeft wat info over het sterrenstelsel: heeft enkele begeleiders nl. M32, M110, en nog enkele kleinere stelsels.
Samen met ons Melkwegstelsel, de Magelhaense wolken en nog een aantal sterrenstelsels vormen zij de Lokale Groep. 
Vervolgens geeft hij een kleine historiek van de waarnemingen van het sterrenbeeld Andromeda, voor het eerst vermeld door ene Al-Sufi in 964.
Eens de telescoop uitgevonden, worden de waarnemingen van M31 talrijker.
Peter toont tevens enkele foto's  van M31 die hij zelf gemaakt heeft  

·      Dan komt Dirk aan de beurt. Hij toont zijn visuele waarnemingen en schetsen op een tablet en legt uit hoe hij te werk gaat om die schetsen te realiseren.
Hij toont ook enkele schetsen van andere waarnemers zoals Tom Corstjes, Lambert,...

·      Vervolgens toont Rudy enkele foto's die hij vorig jaar en vorige maand genomen heeft van het object. Hij legt uit hoe hij te werk ging.

·      Nadien toont Bruno enkele foto's. Ook hij legt uit hoe hij tot het resultaat gekomen is.

·      Jan was tijdens zijn voorbije vakantie op Kreta en zag daar M31 met het blote oog. 

Stellina, een telescoop voor dummies door Jan Walschap:

Jan Walschap is samen met Hugo Riemis werkgroepleider bij de werkgroep Kijkerbouw aan de Volkssterrenwacht Urania. Hij zal het vandaag hebben over de telescoop STELLINA.
Stellina is een telescoop die volledig automatisch werkt en enkele dient om foto's te maken. Visueel kan men er niet mee waarnemen. Je smartphone wordt eigenlijk als scherm gebruikt.
Je hoeft alleen maar connectie te maken met je smartphone en op basis van je locatie, dag en uur zal de telescoop je zeggen wat er te zien is. Wanneer je het toestel opstart maakt het elke tien seconden een foto.
Er zijn twee grote merken die zo'n volledig automatische telescoop op de markt brengen: Vaonis en Unistellar. Voor beide merken geeft hij de technische kenmerken en de verschillende mogelijkheden. 

Vaonis brent Stellina op de markt. Deze is één van de duurdere telescopen (budget +/- 4000 Euro), maar Voaonis heeft ook een goedkopere variant Vespera (budget +/- 2500 Euro), die in prijs vergelijkbaar is met de telescoop Evscope van concurrent Unistellar (budget +/- 2000 Euro)

Jan heeft een Stellina bij, stelt hem op en legt vervolgens uit hoe de connectie met de smartphone wordt gelegd en via de druk op een knop schiet het toestel in werking.
Hij toont vervolgens een aantal foto's die hij eerder gemaakt heeft van enkele hemelobjecten.
Vermits het buiten helder weer is, verhuist de telescoop naar buiten en wordt daar nog een praktische sessie gegeven. Uiteraard worden de gestelde vragen beantwoord zodat iedereen een duidelijk beeld krijgt van de telescoop voor "dummies". 

Tot slot bedankt de voorzitter iedereen voor de ruime opkomst en vooral spreker Jan Waschap voor de zeer interessante presentatie en demonstratie.

Ter herinnering : volgende vergadering op dinsdag 6 december met als object van de maand de Maan. Vergeet dus zeker niet uw maan opnames of schetsen mee te brengen!

 

 

Reageer