U bent hier

Algemene ledenvergadering 2022

Publiek
Locatie: 
Volkssterrenwacht Urania, Jozef Mattheessensstraat 60, 2540 Hove

Onze leden worden vriendelijk uitgenodigd tot de jaarlijkse algemene ledenvergadering van de Vereniging Voor Sterrenkunde vzw. Deze gaat door op zaterdag 26 maart 2022.

 

Plaats

De bijeenkomst gaat door op Volkssterrenwacht Urania, Jozef Mattheessensstraat 60, 2540 Hove. Deze plaats van bijeenkomst is vanzelfsprekend in de veronderstelling dat dergelijke bijeenkomsten op dat ogenblik zijn toegelaten.

Daarnaast zullen de leden ook aan de algemene ledenvergadering kunnen deelnemen via een digitaal platform. Daarover zal de nodige informatie worden bekendgemaakt via de VVS-website, de VVS mailing list en sociale media. Leden van wie het e-mail-adres bekend is, krijgen dan ook nog een bericht. U kunt de informatie hiervoor laten aanvullen of actualiseren via een bericht aan admin@vvs.be.

 

Administratief gedeelte

De algemene vergadering vangt aan om 14.15 h met een administratief gedeelte. Daarin komen het activiteitenverslag en het financieel verslag van het afgelopen jaar aan bod, alsook de geplande activiteiten en de begroting voor het lopende jaar.

In verband met de verkiezing van enkele leden van het bestuur, vermelden we dat de mandaten van Dominique Dierick en Tom Geraerts ten einde lopen. Dominique stelt zich herkiesbaar; Tom wenst zijn mandaat niet meer te hernieuwen. Daarnaast stelt het bestuur voor om ook Kurt Christiaens en Pieter-Jan Vandaele op te nemen in het bestuursorgaan.

Ook het mandaat van Rudi Roothooft die belast was met het toezicht op de rekeningen is ten einde. Overeenkomstig de statuten is hij niet herkiesbaar. Er wordt voorgesteld om Bart Vandenbussche te benoemen voor het nazicht van de rekeningen. Andere effectieve leden van de vereniging kunnen zich kandidaat stellen voor bovenstaande vacatures, overeenkomstig de bepalingen van de statuten en het huishoudelijk reglement.

 

Planetarium

In de voormiddag is er ook gelegenheid tot het bijwonen van een voorstelling in het planetarium van Volkssterrenwacht Urania, inclusief een fulldome-show. Deze voorstelling is exclusief voor leden van de VVS en start om 11.00 h stipt.

Wie dit wenst kan 's middags ook gebruikmaken van een broodjeslunch. De bestellingen daarvoor dienen doorgegeven te worden voor aanvang van de planetariumvoorstelling en zijn meteen ter plaatse te vereffenen.

Deze mogelijkheden vervallen uiteraard als de bijeenkomst niet fysiek zou kunnen doorgaan.

 

Voordracht

Hoofdbrok van de namiddag is de voordracht door Steven Krekels (VITO). Hij zal spreken over “Space is the only place to really know a planet” (de uiteenzetting is in het Nederlands).

De exploratie van Low Orbit is gedaan, ruimtevaartagentschappen zoals de ESA en de NASA maken nu plannen voor de Maan, Mars en verder. Als we nu nog dingen willen doen in low orbit, dan moeten daar socio-economische redenen voor zijn. Als bijvoorbeeld experimenten in gewichtloosheid belangrijk zijn, dan moet het ISS uiteindelijk overgenomen worden door privé-initiatieven. We zien het ontstaan van een heuse ‘space economy’ waarin de shift van publieke  naar privé-spelers volop aan de gang is. Denk maar aan Space X en dergelijke meer.

Een van de belangrijkere toepassingen in low orbit is aardobservatie, het continu bemeten van onze planeet en zijn processen geeft ons cruciale informatie over de impact van de mensheid op Aarde. De aandacht van publieke en privé-organisaties naar de duurzaamheidsbalans is de laatste jaren enorm toegenomen. Hoe kunnen we onze economische verantwoordelijkheid opnemen en tegelijk ervoor zorgen dat de impact op onze natuurlijke omgeving controleerbaar is? Kunnen we via aardobservatie aan bedrijven de nodige tools en informatie geven zodat ze hun beslissingen nemen niet enkel op economische parameters maar ook op parameters die de impact op de natuurlijke omgeving weerspiegelen?

Tijdens deze lezing kijken we even terug in de geschiedenis van de (Belgische) aardobservatie, overlopen we huidige initiatieven zoals het Europese Copernicus systeem en blikken we vooruit naar het toekomstig potentieel van aardobservatie in het kader van de duurzaamheidsbalans. We sluiten af met wat hands-on informatie zodat je – als je wil – zelf aan de slag kan gaan met aardobservatie gegevens!

Ook als de algemene vergadering volledig online zou doorgaan, staat de voordracht op het programma.

 

Galileiprijzen en receptie

Zoals elk jaar worden op de algemene vergadering ook de Galileiprijzen uitgereikt.

In geval van fysieke bijeenkomst wordt na het officiële gedeelte van de algemene vergadering een receptie aangeboden, althans in de mate dat de op dat ogenblik geldende maatregelen dit toelaten.

Deel deze pagina