U bent hier

Algemene ledenvergadering: ONLINE

Publiek
Locatie: 
Online

Ingevolge de maatregelen in verband met de bestrijding van het SARS-CoV-2 virus, kon de algemene ledenvergadering niet doorgaan op de eerder geplande datum van zaterdag 28 maart 2020.

De nieuwe datum voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering van de Vereniging Voor Sterrenkunde vzw is nu zaterdag 2 mei 2020. Alle leden zijn uiteraard welkom op deze bijeenkomst.

 

Plaats

Gelet op de nog steeds van kracht zijnde maatregelen, zal deze vergadering  doorgang vinden via een digitaal platform: Microsoft Teams. U dient hiervoor geen specifieke software te installeren; het volstaat dat u daarvoor over een van volgende browsers beschikt: Google Chrome of Microsoft Edge.

Leden van wie het email-adres bekend is, hebben op donderdag 30 april 2020 een bericht ontvangen met de nodige informatie om te kunnen deelnemen. Aangezien wij vernemen dat dit bericht bij sommigen onterecht als spam werd aanzien, willen we zeker adviseren om eens in de betreffende folder te kijken. Wie het bericht niet heeft ontvangen, kan zich alsnog melden bij secretaris@vvs.be.

 

Administratief gedeelte

De algemene vergadering vangt aan om 14.15 h en wordt beperkt tot het administratieve luik. Het voormiddagprogramma en de geplande voordracht komen te vervallen. 

In het administratief gedeelte komen het activiteitenverslag en het financieel verslag van het afgelopen jaar aan bod, alsook de geplande activiteiten en de begroting voor 2020.

In verband met de verkiezing van enkele leden van het bestuur, vermelden we dat de mandaten van Thierry Pauwels, Frank Tamsin, Marnik Van Impe en Christoffel Waelkens ten einde lopen; behalve eerstgenoemde stellen allen zich herkiesbaar. Daarnaast stelt het bestuur voor om ook Arne Dierickx en Andreas Dill op te nemen in de raad van bestuur. Verder wenst Jan Lembregts zijn mandaat als bestuurder voortijdig ter beschikking te stellen. Het bestuur stelt voor hem te vervangen door Tom Geraerts. 

Ook het mandaat van Jan Van Elst die belast was met het toezicht op de rekeningen is ten einde. Overeenkomstig de statuten is hij niet herkiesbaar. Er wordt voorgesteld om Rudi Roothooft te benoemen voor het nazicht van de rekeningen. Andere effectieve leden van de vereniging kunnen zich kandidaat stellen voor bovenstaande vacatures, overeenkomstig de bepalingen van de statuten en het huishoudelijk reglement.

Tijdens de vergadering zal online kunnen gestemd worden, via een link die op dat ogenblik zal worden bekendgemaakt.

 

Galileiprijzen

Zoals elk jaar worden op deze algemene vergadering ook de Galileiprijzen bekendgemaakt.

 

Deel deze pagina