U bent hier

Verslag Algemene Vergadering VVS

Verslag Algemene Vergadering VVS

Op 23  april 2016 had in de aula A2 van het gebouw S9 Universiteit Gent de Algemene Vergadering 2016 van de VVS plaats. Een volledig verslag hiervan verschijnt in Heelal.

Eerst volgde het administratief gedeelte. Om 14.20u werden de aanwezigen verwelkomd door de voorzitter, Marnik Van Impe.  Hij beschreef het programma dat die namiddag zou gevolgd worden. Onze secretaris beschreef de algemene werking van de VVS in 2015. Vervolgens vertelde Toontje Kunnen over de werking van de JVS in 2015.  Maarten nam toen weer het woord voor het activiteitenverslag. In 2016 worden weer een aantal VVS activiteiten gepland:

  • De sterrenkijkdagen op 11 en 12 maart zijn reeds voorbij, met een mooie opkomst. 
  • De Sterrenkunde Olympiade heeft plaats op 7 mei 2016 in het planetarium op de Heizel in Brussel.
  • Zonnekijkdag op 3 juli 2016.
  • De zomerschool in Leuven is van 22 tot 25 augustus 2016. 
  • Op 1 en 2 oktober 2016 is er het VVS-JVS weekend in Oostende. 
  • Op 8 oktober 2016 neemt de VVS deel aan de Nacht van de Duisternis.

 

Vervolgens kreeg penningmeester Ann Dewulf het woord. Zij bracht verslag uit van de financiële toestand van de vereniging in 2015 en stelde de begroting van 2016 voor.  De financiën van de vereniging zijn gezond.  Het verslag werd via applaus door de aanwezigen goedgekeurd. Ann werd bedankt voor haar jarenlange inzet voor de vereniging met een presentje. Om 15u ging de lezing van start.  Theoretisch fysicus Karel Van Acoleyen gaf een voordracht met als titel "Einstein at the movies: honderd jaar algemene relativiteitstheorie."  Precies een eeuw geleden voltooide Einstein zijn relativiteitstheorie die onze kijk op ruimte, tijd en alles daarin drastisch heeft veranderd. Deze theorie is cruciaal gebleken voor ons begrip van de natuur: zonder relativiteitstheorie geen kosmologie, geen elementaire deeltjesfysica, maar bijvoorbeeld ook geen GPS-technologie.

De relativiteitstheorie speelt ook een prominente rol in tal van sciencefictionfilms, zoals recent nog in de kaskraker Interstellar. In deze lezing legde theoretisch fysicus Karel Van Acoleyen de essentie uit van deze wondermooie theorie - en dit aan de hand van talrijke filmfragmenten. We kregen dus een beschrijving van een trip langs zowel de science als de fiction van gewichtloosheid, tijdreizen, zwarte gaten, wormgaten en nog veel meer. 

Daarna werd het resultaat van de verkiezingen bekend gemaakt.  De mandaten van Ann Dewulf, Thierry Pauwels, Frank Tamsin, Marnik Van Impe en Christoffel Waelkens liepen ten einde. Behalve Ann Dewulf stelde iedereen zich herverkiesbaar.  Ann Dewulf wordt als penningmeester opgevolgd door Christian Steyaert, de andere bestuursleden werden herverkozen.  Thomas Devogelaere stelde zijn mandaat vervroegd ter beschikking en wordt opgevolgd door Toontje Kunnen. Roel Kwanten werd aangeduid als commissaris om de rekeningen van de vereniging te controleren.

Toen werden twee Galileï prijzen uitgereikt.  Een bronzen prijs werd uitgereikt aan Sybille Kervyn voor haar inzet binnen de JVS en als redacteur van Astra. Een zilveren prijs werd uitgereikt aan Dominique Dierick voor zijn inzet binnen de VVS om via publicaties en voordrachten amateurs te inspireren en te helpen bij astrofotografie.

Geert Vandenbulcke

 

 

Deel deze pagina

Reageer