Binnen deze werkgroep worden sterbedekkingen door de Maan, planeten en andere objecten van ons zonnestelsel bestudeerd.

U bent hier

Sterdiameters meten met behulp van planetoïden

Medewerkers van DESY (Deutsches Elektronen-Synchrotron) hebben een nieuwe methode uitgeprobeerd om de diameter van sterren te meten, namelijk door het waarnemen van bedekkingen van sterren door planetoïden.

Ze maken hierbij gebruik van de afbuiging of diffractie van het sterlicht aan de rand van de planetoïde aan het begin en het einde van de bedekking. Uit de diffractiestructuur kan de schijnbare grootte van de ster aan de hemel bepaald worden. Samen met de gekende afstand weet men dan ook de ware diameter. Deze methode wordt al sinds lang bij sterbedekkingen door de Maan gebruikt. Nieuw is dat dit nu ook met planetöiden gelukt is.

De uitdagingen zijn niet min. Ten eerste zijn voorspellingen van bedekkingen van sterren door planetoïden nog altijd vaak vrij onzeker, de kans op een mislukte waarneming is dus nog altijd groot. Ten tweede moet men een installatie hebben om een (zeer) zwakke ster met een hoge frequentie waar te nemen, alleen zo kan men de afbuigingsstructuren van het licht opvangen. Gelukt is dat met VERITAS, een opstelling van vier Cherenkov-telescopen in Arizona (VS). Cherenkov-telescopen zijn eigenlijk bedoeld voor het waarnemen van lichtflitsen in de aardatmosfeer bij het binnendringen van kosmische straling. Het vermogen van deze telescopen om zeer snelle en zwakke veranderingen in lichtintensiteit te kunnen zien, kwam bij dit project wel heel goed van pas. In Nature Astronomy wordt verslag uitgebracht over twee geslaagde metingen van sterdiameters met deze methode. Met de VERITAS-telescopen konden twee bedekkingen met 300 foto's per seconde opgetekend en daaruit de schijnbare diameters van de bedekte sterren bepaald worden.

Meer details staan in het persbericht van DESY. Opgelet, deze Nederlandse versie in bijlage is een machinale vertaling van het Engelse persbericht.

Update (28 april 2019):

Er is een reactie van David Dunham (IOTA) die enkele stellingen in het persbericht en in de publicatie rechtzet. Zie bijlage bij deze artikel

 

Deel deze pagina

Reageer