Welkom op de website van de Werkgroep Lichthinder van de Vereniging voor Sterrenkunde vzw. Verlicht waar nodig, zoveel als nodig en wanneer nodig !

U bent hier

Nieuwe hoge resolutiefoto Antwerpen - Brussel

Op 5 maart 2014 nam een astronaut op het Internationaal Ruimtestation ISS deze nachtelijke foto van de regio Antwerpen-Brussel. 

(klik op de foto voor een volledige resolutie)

Op onderstaande foto, met dank aan Philippe Mollet, voor de bewerking is een vergelijking te zien tussen de meest recente opname en een opname genomen op 3 februari 2003.

(klik op de foto voor een volledige resolutie)

Er zijn verschillende interessante dingen op te zien.  Vooornaamste is dat de autosnelwegen niet meer te zien zijn. Deze worden s'nachts niet meer verlicht om energie te besparen. Het blijkt trouwens dat sedert de verlichting gedoofd wordt er niet meer ongevallen gebeuren dan normaal. Laat ons hopen dat deze maatregel uitgebreid wordt tot de gewestwegen. De haven van Antwerpen draagt veel meer bij tot de lichthinder dan de reeds fel verlichte stad zelf. Ten opzichte van 2003 is het duidelijk dat een veel groter oppervlak verlicht wordt, met grote intensiteit. Dit is niet meteen een positieve evolutie te noemen is.  De heldere vlekken in 2003 lijken verdwenen. Deze heldere vlekken zijn hoogstwaarschijnlijk voetbalvelden. Het tijdstip 22u46 waarop de foto in 2014 gemaakt is verklaart waarom deze op de nieuwe foto niet meer te zien zijn. Ook de verlichting van de winkels en bedrijven op de A12 tussen Booom en Antwerpen is zeer makkelijk te zien.  Op verschillende plaasten is de verlichting gevoelig toegenomen zoals bijvoorbeeld in Mechelen-Noord en Zuid. In de meeste gevallen gaat het om nieuwe verkavelingen of industrieterreinen die op ondoordachte manier verlicht worden. De doelstelling van de Vlaamse overheid om lichthinder tegen 2007 sterk in te perken is duidelijk niet gehaald. Verdere actie en sensibilisering blijven dus noodzakelijk!

Er is dus nog werk aan de winkel ! Draag zelf ook je steentje bij en pak lichtvervuiling in je eigen gemeente aan !

Reageer