Om meteoren waar te nemen heb je geen speciale uitrusting nodig. Binnen deze werkgroep wordt je wegwijs gemaakt in deze discipline van de sterrenkunde.

U bent hier

Radiometeoren augustus 2022

In bijlage grafiekjes met de meteorenactiviteit tijdens de maand augustus 2022, waargenomen hier in Kampenhout(BE) op de frequentie (49.99 MHz) van ons radiobaken nabij Ieper(BE).

De grafiekjes tonen het verloop van het aantal meteoren zowel per dag als per uur, enerzijds van "alle" meteoren (automatische telling) en anderzijds manueel getelde "overdensen" en "overdensen" langer dan resp. 10 seconden en 1 minuut.
Alle uurtotalen, behalve deze van de reflecties langer dan 1 minuut, zijn "gewogen gemiddelden"(*).

Lokale interferentie en niet-geïdentificeerde ruis bleven het grootste deel van de maand gematigd tot laag.
Op 7 dagen werd bliksemactiviteit waargenomen; het onweer van 16 augustus bemoeilijkte de waarnemingen omdat het tijdelijk actief was in de buurt van ons radiobaken.
Vooral in de eerste helft van de maand waren er talrijke intense zonne-uitbarstingen die zorgden voor soms aanzienlijke ruis (zie voorbeeld in bijlage). Eigenaardig genoeg waren er in de laatste tien dagen van de maand slechts enkele zwakke zonne-uitbarstingen op radiogolven, niettegenstaande de talrijke zonnevlekken, protuberansen en andere uitbarstingen.

Blikvanger van de maand waren uiteraard de Perseïden, met zoals elk jaar zeer talrijke langdurige reflecties. Na een aanloopperiode met verhoogde activiteit in het eerste deel van de maand bereikte de zwerm hier zijn maximum in de nachten van 12-13 en 13-14 augustus. Langere overdense reflecties kwamen zoals gewoonlijk wat later dan underdensen.
Na het maximum van de zwerm nam de meteorenactiviteit snel af en bleef vrij laag tijdens de tweede helft van de maand, met echter toch nog enkele langdurige reflecties.

Over de ganse maand werden hier 63 reflecties langer dan 1 minuut geregistreerd. In bijlage een selectie, samen met enkele andere interessante beeldjes, evenals de ruwe tellingen die de basis vormen van de grafiekjes.
De tabel met de tellingen (excel-formaat) bevat volgende kolommen: dag van de maand, uur van de dag, dag + decimalen, zonnelengte (epoch J2000), tellingen van respectievelijk "alle" reflecties, overdense reflecties, reflecties langer dan 10 seconden en reflecties langer dan 1 minuut, telkens van het afgelopen uur.
Indien gewenst zijn de tellingen ook ter beschikking in txt-formaat.

Felix Verbelen

(*) N(h) = n(h-1)/4 + n(h)/2 + n(h+1)/4

Reageer