Werkgroep MeteorenOm meteoren waar te nemen heb je geen speciale uitrusting nodig. Binnen deze werkgroep wordt je wegwijs gemaakt in deze discipline van de sterrenkunde.

U bent hier

Radiometeoren januari 2021

In bijlage grafiekjes met de meteorenactiviteit tijdens de maand januari 2021, waargenomen hier in Kampenhout (BE) op de frequentie (49.99 MHz) van ons radiobaken nabij Ieper.

De grafiekjes tonen het verloop van het aantal meteoren zowel per dag als per uur, enerzijds van "alle" meteoren (automatische telling) en anderzijds manueel getelde "overdensen" en "overdensen" langer dan resp. 10 seconden en 1 minuut. - zie bijlage
Alle uurtotalen, behalve deze van de reflecties langer dan 1 minuut, zijn "gewogen gemiddelden" (*).

Lokale interferentie en niet-geïdentificeerde ruis bleven het grootste deel van de maand laag en er werd geen bliksemactiviteit gedetecteerd.
Door een technische storing aan de ontvanginstallatie ontbreken wel de gegevens voor de periode 20210113_14:00 tot 20210114_10:00 UT.

De blikvangers deze maand waren uiteraard de Quadrantiden die hier hun maximum bereikten op 3 januari. Ook dit jaar was de zwerm zeer actief, met soms meer dan 5 reflecties per minuut, waarvan vele overdensen. In bijlage enkele screendumps als voorbeeld.

De rest van de maand was relatief kalm, maar op diverse momenten was de activiteit van kleinere zwermen duidelijk merkbaar; hiervoor wordt verwezen naar de ruwe tellingen.

Deze maand werden hier slechts 5 reflecties van meer dan 1 minuut waargenomen. - screendumps in bijlage

Indien u geïnteresseerd bent in de ruwe cijfers (uur- en dag-aantallen), of in grafieken die de waarnemingen tonen in functie van de zonnelengte (J2000) eerder dan van de kalenderdatum, laat het dan weten.
U ontvangt dan de onderliggende Excel-bestanden en/of grafieken.

(*) N(h) = n(h-1)/4 + n(h)/2 + n(h + 1)/4

Deel deze pagina

Reageer