Om meteoren waar te nemen heb je geen speciale uitrusting nodig. Binnen deze werkgroep wordt je wegwijs gemaakt in deze discipline van de sterrenkunde.

U bent hier

Radiometeoren juni 2024

In bijlage grafiekjes met de meteorenactiviteit tijdens de maand juni 2024, waargenomen hier in Kampenhout(BE) op de frequentie (49.99 MHz) van ons radiobaken nabij Ieper(BE).
De grafiekjes tonen het verloop van het aantal meteoren zowel per dag als per uur, enerzijds van "alle" meteoren (automatische telling) en anderzijds manueel getelde overdensen en overdensen langer dan resp. 10 seconden en 1 minuut.
Alle uurtotalen, behalve deze van de reflecties langer dan 1 minuut, zijn "gewogen gemiddelden"(*).

Lokale interferentie en ongeïdentificeerde ruis bleven het grootste deel van de maand vrij laag. Op 5 verschillende dagen werd zwakke tot matige bliksemactiviteit gedetecteerd, maar op 29 juni om 15:59 UT was er een blikseminslag op zeer korte afstand van ons waarnemingsstation, met aanzienlijke elektrische schade in de ruime omgeving. Gelukkig bleef de meteorenregistratie op 49.99 MHz verder werken.
Ook de zon bleef behoorlijk actief, met vrijwel dagelijks krachtige uitbarstingen, meestal van type III (voorbeeld in bijlage).
Op 19 juni tussen 09:45 en 11:14 UT was het baken uitgeschakeld wegens onderhoudswerken.

De meteorenactiviteit werd vooral gedomineerd door de dagzwermen.
Als we de verschillende grafiekjes vergelijken zien we vrij duidelijk de opbouw van de verschillende zwermen: de maxima van de langdurige reflecties (en dus massievere meteoroïden) vallen zeker niet samen met die van de kortstondige die de bulk uitmaken van de het totale aantal reflecties.

Gedurende de gehele maand werden 11 reflecties langer dan 1 minuut geregistreerd.

In bijlage een kleine selectie van een aantal langdurige en interessante reflecties. Meer zijn op aanvraag verkrijgbaar.

Eveneens in bijlage vindt u de ruwe tellingen die de basis vormen van de grafiekjes.
De tabel met de tellingen (xlsx-formaat) bevat volgende kolommen: dag van de maand, uur van de dag, dag + decimalen, zonnelengte (epoch J2000), tellingen van respectievelijk "alle" reflecties, overdense reflecties, reflecties langer dan 10 seconden en reflecties langer dan 1 minuut, telkens van het afgelopen uur.

Felix Verbelen

(*) N(h) = n(h-1)/4 + n(h)/2 + n(h+1)/4

Reageer