Om meteoren waar te nemen heb je geen speciale uitrusting nodig. Binnen deze werkgroep wordt je wegwijs gemaakt in deze discipline van de sterrenkunde.

U bent hier

Radiometeoren oktober 2022

In bijlage grafiekjes met de meteorenactiviteit tijdens de maand oktober 2022, waargenomen hier in Kampenhout(BE) op de frequentie (49.99 MHz) van ons radiobaken nabij Ieper(BE).

De grafiekjes tonen het verloop van het aantal meteoren zowel per dag als per uur, enerzijds van "alle" meteoren (automatische telling) en anderzijds manueel getelde "overdensen" en "overdensen" langer dan resp. 10 seconden en 1 minuut.
Alle uurtotalen, behalve deze van de reflecties langer dan 1 minuut, zijn "gewogen gemiddelden"(*).

Lokale interferentie en niet-geïdentificeerde ruis bleven gedurende het grootste deel van de maand matig tot laag.
Bliksemactiviteit werd waargenomen op 5 dagen.
Vooral tijdens de eerste helft van de maand waren er verschillende intense zonne-uitbarstingen die soms aanzienlijke ruis veroorzaakten (zie bijlage), terwijl de zonneactiviteit vrij laag bleef op 49.99 MHz gedurende de tweede helft van de maand.

Op 20 oktober bereikten de Orioniden hier hun maximale activiteit, met een duidelijk verhoogd aantal overdense reflecties, best te zien in de dagtotalen.

Over de hele maand werden 18 reflecties langer dan 1 minuut geregistreerd.

In bijlage selecties van langdurige reflecties en van een aantal "epsilons", evenals de ruwe tellingen die de basis vormen van de grafiekjes. De tabel met de tellingen (excel-formaat) bevat volgende kolommen: dag van de maand, uur van de dag, dag + decimalen, zonnelengte (epoch J2000), tellingen van respectievelijk "alle" reflecties, overdense reflecties, reflecties langer dan 10 seconden en reflecties langer dan 1 minuut, telkens van het afgelopen uur.

Felix Verbelen

(*) N(h) = n(h-1)/4 + n(h)/2 + n(h+1)/4

Reageer