Werkgroep RadioastronomieOnze werkgroep heet iedereen welkom die belangstelling heeft voor astronomische of atmosferische waarnemingen op radiogolflengten.

U bent hier

Radiometeoren april 2019

In bijlage grafiekjes met de meteorenactiviteit tijdens de maand april 2019, waargenomen hier in Kampenhout(BE) op de frequentie van ons radiobaken nabij Ieper (49.99 MHz).
De grafiekjes tonen het verloop van het aantal meteoren zowel per dag als per uur, enerzijds van "alle" meteoren (automatische telling) en anderzijds manueel getelde "overdensen" en "overdensen" langer dan resp. 10 seconden en 1 minuut.
Alle uurtotalen, behalve deze van de reflecties langer dan 1 minuut, zijn "gewogen gemiddelden" (*).

Door technische problemen ontbreken helaas gegevens voor 1 april en deels voor 2 april (zie ook grafiekjes).

Tijdens deze maand waren er slechts af en toe lokale storingen en interferentie, maar geen geregistreerde "sporadische E" (Es). Wel werd bliksemactiviteit genoteerd op 3 dagen (2 + 3 + 7 april).

Zoals verwacht bereikten de Lyriden hun maximum op 23 april, hetgeen duidelijk getoond wordt door de grafiekjes van reflecties langer dan 10 seconden.

De onderliggende excel-bestanden met de dag- en uur-aantallen zijn ter beschikking op aanvraag.

Met vriendelijke groeten.

Felix

(*) N(h) = n(h-1)/4 + n(h)/2 + n(h+1)/4

Deel deze pagina

Reageer