Onze werkgroep heet iedereen welkom die belangstelling heeft voor astronomische of atmosferische waarnemingen op radiogolflengten.

U bent hier

Radiometeoren april 2020

In bijlage grafiekjes met de meteorenactiviteit tijdens de maand april 2020, waargenomen hier in Kampenhout(BE) op de frequentie (49.99 MHz) van ons radiobaken nabij Ieper(BE).

De grafiekjes tonen het verloop van het aantal meteoren zowel per dag als per uur, enerzijds van "alle" meteoren (automatische telling) en anderzijds manueel getelde "overdensen" en "overdensen" langer dan resp. 10 seconden en 1 minuut.
Alle uurtotalen, behalve deze van de reflecties langer dan 1 minuut, zijn "gewogen gemiddelden"(*).

Door een technische storing bij ons baken waren de waarnemingen onderbroken van 02.04.2020 om 18:45 UT tot 08.04.2020 om 09:33 UT waardoor ook de dagtotalen van 02 tot 08 april 2020 ontbreken.
Deze maand waren er nogal wat lokale storingen en ongeïdentificeerde ruis, met bovendien bliksemactiviteit op drie dagen (17, 28 en 30 april). Echter geen geregistreerde "sporadische E" (Es).
De meeste storingen werden handmatig gecorrigeerd bij de automatische tellingen.

Zoals verwacht bleef de algemene zwerm-activiteit laag tot 20/4, met slechts een korte opstoot van overdense reflecties op 15/4, wellicht veroorzaakt door de phi Serpentiden. .

De jaarlijkse Lyriden vormden zoals verwacht het hoogtepunt van de maand. Ze bereikten hier hun maximum op 22/04 tussen 04 en 05 UT, maar tussen 02 UT en 09 UT was er blijkbaar verhoogde activiteit.

Afgezien van de Lyriden waren er tussen 20/4 en het einde van de maand diverse kleinere zwermen met vooral zwakkere reflecties (underdensen en kortere overdensen) die verder onderzocht moeten worden.

Tijdens deze maand werden 7 reflecties langer dan 1 minuut geregistreerd, maar mogelijk gingen er verloren tijdens de periode waarin niet kon waargenomen worden.

Bijgevoegd zijn ook enkele SpecLab-registraties van opvallende reflecties tijdens deze maand.

De onderliggende Excel-bestanden met de dag- en uur-aantallen zijn ter beschikking op aanvraag.

Felix Verbelen

(*) N(h) = n(h-1)/4 + n(h)/2 + n(h+1)/4

Reageer