Werkgroep RadioastronomieOnze werkgroep heet iedereen welkom die belangstelling heeft voor astronomische of atmosferische waarnemingen op radiogolflengten.

U bent hier

Radiometeoren april 2021

In bijlage grafiekjes met de meteorenactiviteit tijdens de maand april 2021, waargenomen in Kampenhout(BE) op de frequentie (49.99 MHz) van ons radiobaken nabij Ieper(BE).

De grafiekjes tonen het verloop van het aantal meteoren zowel per dag als per uur, enerzijds van "alle" meteoren (automatische telling) en anderzijds manueel getelde "overdensen" en "overdensen" langer dan resp. 10 seconden en 1 minuut.
Alle uurtotalen, behalve deze van de reflecties langer dan 1 minuut, zijn "gewogen gemiddelden"(*).

Deze maand waren er nogal wat lokale storingen en ongeïdentificeerde ruis. Geringe bliksemactiviteit werd geregistreerd op 3 dagen.
De meeste storingen werden handmatig gecorrigeerd bij de automatische tellingen.

Zoals verwacht bleef de meteorenactiviteit relatief laag in de eerste helft van de maand, maar vanaf 19 april waren de Lyriden aan zet. Zoals verwacht bereikten ze hun hoogtepunt op 23 april, met vrij talrijke overdense reflecties korter dan 1 minuut.

Tijdens deze maand werden 4 reflecties langer dan 1 minuut geregistreerd.

Bijgevoegd zijn enkele opvallende SpecLab-registraties.

De onderliggende Excel-bestanden met de dag- en uur-aantallen zijn ter beschikking op aanvraag.

Felix Verbelen

(*) N(h) = n(h-1)/4 + n(h)/2 + n(h+1)/4

Deel deze pagina

Reageer