Onze werkgroep heet iedereen welkom die belangstelling heeft voor astronomische of atmosferische waarnemingen op radiogolflengten.

U bent hier

Radiometeoren april 2022

In bijlage grafiekjes met de meteorenactiviteit tijdens de maand april 2022, waargenomen hier in Kampenhout(BE) op de frequentie (49.99 MHz) van ons radiobaken nabij Ieper(BE).

De grafiekjes tonen het verloop van het aantal meteoren zowel per dag als per uur, enerzijds van "alle" meteoren (automatische telling) en anderzijds manueel getelde overdensen en overdensen langer dan resp. 10 seconden en 1 minuut.

Alle uurtotalen, behalve deze van de reflecties langer dan 1 minuut, zijn "gewogen gemiddelden"(*).

Lokale interferentie en niet-geïdentificeerde ruis bleven het grootste deel van de maand gematigd tot laag; wel was er enkele keren sterke ruis veroorzaakt door zonne-uitbarstingen (zie een voorbeeld van 30 april in bijlage), maar die ruis was uiteraard interessant op zich.

Deze maand werd geen bliksemactiviteit geregistreerd.

De algemene meteorenactiviteit ging gestaag in stijgende lijn, met duidelijke toenames van overdense reflecties o.m. op 8, 15, 23 (Lyriden) en 29 april.

Deze maand werden 6 reflecties van meer dan 1 minuut waargenomen.

In bijlage SpecLab-beeldjes van enkele opvallende reflecties, evenals de ruwe tellingen die de basis vormen van de grafiekjes.
De tabel met de tellingen (excel-formaat) bevat volgende kolommen: dag van de maand, uur van de dag, dag + decimalen, zonnelengte (epoch J2000), tellingen van respectievelijk "alle" reflecties, overdense reflecties, reflecties langer dan 10 seconden en reflecties langer dan 1 minuut, telkens van het afgelopen uur.
Indien gewenst zijn de tellingen ook ter beschikking in txt-formaat.

Felix Verbelen

(*) N(h) = n(h-1)/4 + n(h)/2 + n(h+1)/4

Reageer