Werkgroep RadioastronomieOnze werkgroep heet iedereen welkom die belangstelling heeft voor astronomische of atmosferische waarnemingen op radiogolflengten.

U bent hier

Radiometeoren augustus 2019

In bijlage grafiekjes met de meteorenactiviteit tijdens de maand augustus 2019, waargenomen hier in Kampenhout (BE) op de frequentie (49.99 MHz) van ons radiobaken nabij Ieper .

De grafiekjes tonen het verloop van het aantal meteoren zowel per dag als per uur, enerzijds van "alle" meteoren (automatische telling) en anderzijds manueel getelde "overdensen" en "overdensen" langer dan resp. 10 seconden en 1 minuut.
Alle uurtotalen, behalve deze van de reflecties langer dan 1 minuut, zijn "gewogen gemiddelden" (*).

Tijdens deze maand werden de registraties vaak gestoord door gematigde lokale interferenties, op 3 dagen door zwakke "sporadische E" (Es) en op 5 dagen door soms felle bliksemactiviteit.
De automatische tellingen werden handmatig gecorrigeerd om de effecten van deze storingen zoveel mogelijk te elimineren.

De Perseïden waren uiteraard de belangrijkste meteorenzwerm van de maand, met veel radioreflecties langer dan 10 seconden op zowel 13 als 14 augustus. De reflecties van meer dan 1 minuut piekten op 13 augustus, maar op 14 augustus waren ze plots minder talrijk dan het aantal reflecties van meer dan 10 seconden kon doen verwachten.
Evenals in voorgaande jaren was de algemene meteorenactiviteit belangrijk de dagen vóór de hoofdpieken van 13 en 14 augustus en nam daarna vrij sterk af.
De blikvanger van de maand was een reflectie van meer dan 3 minuten op 13 augustus, beginnend om 23:31 UT (zie SpecLab-beeldje in bijlage).

De onderliggende excel-bestanden met de dag- en uur-aantallen zijn ter beschikking op aanvraag.

Met vriendelijke groeten.

Felix Verbelen

(*) N(h) = n(h-1)/4 + n(h)/2 + n(h+1)/4

Deel deze pagina

Reageer