Werkgroep RadioastronomieOnze werkgroep heet iedereen welkom die belangstelling heeft voor astronomische of atmosferische waarnemingen op radiogolflengten.

U bent hier

Radiometeoren augustus 2020

In bijlage grafiekjes met de meteorenactiviteit tijdens de maand augustus 2020, waargenomen hier in Kampenhout (BE) op de frequentie (49.99 MHz) van ons radiobaken nabij Ieper.

De grafiekjes tonen het verloop van het aantal meteoren zowel per dag als per uur, enerzijds van "alle" meteoren (automatische telling) en anderzijds manueel getelde "overdensen" en "overdensen" langer dan resp. 10 seconden en 1 minuut.
Alle uurtotalen, behalve deze van de reflecties langer dan 1 minuut, zijn "gewogen gemiddelden" (*).

Lokale interferentie bleef gedurende het grootste deel van de maand vrij laag, maar niet-geïdentificeerde ruis en vooral sterke bliksemactiviteit in de periode van 9 tot 18 augustus bemoeilijkten het automatisch tellen van "alle" reflecties. De meeste automatische telproblemen werden manueel verbeterd, soms door de registraties op 49,99 MHz te vergelijken met die verkregen op 49,97 MHz (baken te Dourbes/BE beheerd door de BRAMS-groep, onderdeel van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Ruimte-Aeronomie).

Blikvangers van de maand waren uiteraard de Perseïden (PER) die enigszins verrasten doordat hun belangrijkste piek kwam op 13 augustus, maar met ook talrijke forse overdensen op 12 en 14 augustus, na een periode van toenemende activiteit. Zoals verwacht nam de PER-activiteit snel af na de 14de.
Verscheidene andere kleinere zwermen waren actief, met o.m. sterke en langdurige overdense reflecties van 23 tot 27 augustus.

Tijdens deze maand werden hier 52 reflecties van meer dan 1 minuut waargenomen.
Een selectie hiervan, samen met enkele andere interessante reflecties, is bijgevoegd.

Als u geïnteresseerd bent in de ruwe cijfers (uur- en dag-aantallen), of in grafieken die de waarnemingen tonen in functie van de zonnelengte (J2000) eerder dan van de kalenderdatum, laat het dan weten.
U ontvangt dan de onderliggende Excel-bestanden en/of grafieken.

Met vriendelijke groeten.

Felix

(*) N(h) = n(h-1)/4 + n(h)/2 + n(h + 1)/4

Deel deze pagina

Reageer