Werkgroep RadioastronomieOnze werkgroep heet iedereen welkom die belangstelling heeft voor astronomische of atmosferische waarnemingen op radiogolflengten.

U bent hier

Radiometeoren december 2019

In bijlage vindt u grafiekjes met de meteorenactiviteit tijdens de maand december 2019, waargenomen hier in Kampenhout(BE) op de frequentie (49.99 MHz) van ons radiobaken nabij Ieper(BE).

De grafiekjes tonen het verloop van het aantal meteoren zowel per dag als per uur, enerzijds van "alle" meteoren (automatische telling) en anderzijds manueel getelde "overdensen" en "overdensen" langer dan resp. 10 seconden en 1 minuut.
Alle uurtotalen, behalve deze van de reflecties langer dan 1 minuut, zijn "gewogen gemiddelden"(*).

Gedurende deze maand waren er weinig storingen (afgezien van soms vrij sterke ruis), geen geregistreerde "sporadische E" (Es) noch werd er bliksemactiviteit waargenomen.
De automatische tellingen werden handmatig gecorrigeerd om de effecten van de storingen zoveel mogelijk te elimineren.

De Geminiden waren zoals verwacht de blikvangers.
De algemene structuur van de zwermen is interessant: vrij langzame aanzet als "alle" Geminiden worden beschouwd, terwijl "langdurige overdensen" veel sneller tot een maximum komen.
In de periode voor het maximum is het totale aantal meteoren bovendien opvallend groter dan nadien.

De Ursiden bleven dit jaar eerder beperkt.
Het grafiekje met de uurtellingen van "alle overdensen" vertoont een duidelijk piekje op het verwachtte moment (23 december). Overdensen langer dan 10 seconden komen echter tot uiting op 21-22-23 december, hetgeen vooral opvalt bij de dagtotalen.
Mogelijk wordt echter de toename op 21 december (mede)veroorzaakt door een andere zwerm (? December Leonis Minoriden = DLM).
Nader te bepalen.

Diverse andere zwermen waren actief, vooral in het eerste deel van de maand. Nog verder te onderzoeken.

Bijgevoegd is ook een selectie van de opvallendste reflecties tijdens deze maand.

De onderliggende excel-bestanden met de dag- en uur-aantallen zijn ter beschikking op aanvraag.

Felix Verbelen

(*) N(h) = n(h-1)/4 + n(h)/2 + n(h+1)/4

Deel deze pagina

Reageer