Werkgroep RadioastronomieOnze werkgroep heet iedereen welkom die belangstelling heeft voor astronomische of atmosferische waarnemingen op radiogolflengten.

U bent hier

Radiometeoren december 2020

In bijlage grafiekjes met de meteorenactiviteit tijdens de maand december 2020, waargenomen hier in Kampenhout (BE) op de frequentie (49.99 MHz) van ons radiobaken nabij Ieper.

De grafiekjes tonen het verloop van het aantal meteoren zowel per dag als per uur, enerzijds van "alle" meteoren (automatische telling) en anderzijds manueel getelde "overdensen" en "overdensen" langer dan resp. 10 seconden en 1 minuut.
Alle uurtotalen, behalve deze van de reflecties langer dan 1 minuut, zijn "gewogen gemiddelden" (*).

Lokale interferentie en niet-geïdentificeerde ruis bleven het grootste deel van de maand laag en er werd geen bliksemactiviteit gedetecteerd.
Wel was er op 28 december een onderbreking van het bakensignaal gedurende een tweetal uren; de ontbrekende gegevens werden zo goed mogelijk in rekening gebracht op basis van de waarnemingen op 49.97 MHz (BRAMS-baken te Dourbes/BE).

De blikvangers deze maand waren uiteraard de Geminiden in de periode 11-15 december en de Ursiden op 20-22 december.
In beide gevallen nam de intensiteit eerder geleidelijk toe, om na het maximum snel te verdwijnen.

Vooral tijdens de eerste dagen van de maand , maar ook op andere momenten was de activiteit van kleinere zwermen duidelijk merkbaar, maar daarvoor wordt verwezen naar de ruwe tellingen.

Deze maand werden hier slechts 7 reflecties van meer dan 1 minuut waargenomen.
Een selectie hiervan, samen met enkele andere interessante reflecties, is bijgevoegd.

Als u geïnteresseerd bent in de ruwe cijfers (uur- en dag-aantallen), of in grafieken die de waarnemingen tonen in functie van de zonnelengte (J2000) eerder dan van de kalenderdatum, laat het dan weten. U ontvangt dan de onderliggende Excel-bestanden en/of grafieken.

(*) N(h) = n(h-1)/4 + n(h)/2 + n(h + 1)/4

Deel deze pagina

Reageer