Werkgroep RadioastronomieOnze werkgroep heet iedereen welkom die belangstelling heeft voor astronomische of atmosferische waarnemingen op radiogolflengten.

U bent hier

Radiometeoren december 2021

In bijlage grafiekjes met de meteorenactiviteit tijdens de maand december 2021, waargenomen hier in Kampenhout (BE) op de frequentie (49.99 MHz) van ons radiobaken nabij Ieper.

De grafiekjes tonen het verloop van het aantal meteoren zowel per dag als per uur, enerzijds van "alle" meteoren (automatische telling) en anderzijds manueel getelde "overdensen" en "overdensen" langer dan resp. 10 seconden en 1 minuut.
Alle uurtotalen, behalve deze van de reflecties langer dan 1 minuut, zijn "gewogen gemiddelden" (*).

Lokale interferentie en niet-geïdentificeerde ruis bleven het grootste deel van de maand matig en ook werd geen bliksemactiviteit gedetecteerd.
Door onderhoudswerken in de nabijheid van de baken-antenne diende ons baken wel uitgeschakeld te worden op 8 december tussen 12:08 en 14:37 UT en op 9 december tussen 07:38 en 10:31 UT; gegevens ontbreken voor die perioden.

Blikvangers van de maand waren uiteraard de Geminiden, maar ook de Ursiden waren prominent van de partij op 22 december, naast enkele kleinere zwermen, vooral aan het begin van de maand.

Deze maand werden hier slechts 6 reflecties langer dan 1 minuut waargenomen, alle in de eerste helft van de maand.
Een selectie hiervan, samen met een paar andere interessante registraties, zijn ook bijgevoegd.

In bijlage vindt u ook in excel-formaat de ruwe tellingen die de basis vormen van de grafiekjes.
De tabel bevat de volgende kolommen: dag van de maand, uur van de dag, dag + decimalen, zonnelengte (epoch J2000), tellingen van respectievelijk "alle" reflecties, overdense reflecties, reflecties langer dan 10 seconden en reflecties langer dan 1 minuut, telkens van het afgelopen uur.

(*) N(h) = n(h-1)/4 + n(h)/2 + n(h + 1)/4

Deel deze pagina

Reageer