Onze werkgroep heet iedereen welkom die belangstelling heeft voor astronomische of atmosferische waarnemingen op radiogolflengten.

U bent hier

Radiometeoren februari 2022

In bijlage grafiekjes met de meteorenactiviteit tijdens de maand februari 2022, waargenomen hier in Kampenhout (BE) op de frequentie (49.99 MHz) van ons radiobaken nabij Ieper.

De grafiekjes tonen het verloop van het aantal meteoren zowel per dag als per uur, enerzijds van "alle" meteoren (automatische telling) en anderzijds manueel getelde "overdensen" en "overdensen" langer dan resp. 10 seconden en 1 minuut.
Alle uurtotalen, behalve deze van de reflecties langer dan 1 minuut, zijn "gewogen gemiddelden" (*).

Lokale en niet-geïdentificeerde interferentie en ruis waren deze maand vrij sterk en door diverse technische problemen bleken de tellingen van 17 tot 21 februari onbetrouwbaar en werden daarom weggelaten, met uitzondering van een reflectie langer dan 1 minuut op 18 februari.
Zwakke tot matige bliksemactiviteit werd op 4 dagen geregistreerd.

Eigenlijk waren er deze maand geen echte hoogtepunten en zoals verwacht bleef de algemene activiteit laag.
Hier werden slechts 2 reflecties langer dan 1 minuut waargenomen.
SpecLab-beeldjes hiervan, samen met een andere interessante lange reflectie zijn ook bijgevoegd.

In bijlage vindt u ook in excel-formaat de ruwe tellingen die de basis vormen van de grafiekjes.
De tabel bevat de volgende kolommen: dag van de maand, uur van de dag, dag + decimalen, zonnelengte (epoch J2000), tellingen van respectievelijk "alle" reflecties, overdense reflecties, reflecties langer dan 10 seconden en reflecties langer dan 1 minuut, telkens van het afgelopen uur.

(*) N(h) = n(h-1)/4 + n(h)/2 + n(h + 1)/4

Reageer