Onze werkgroep heet iedereen welkom die belangstelling heeft voor astronomische of atmosferische waarnemingen op radiogolflengten.

U bent hier

Radiometeoren in December 2016

In bijlage vindt u grafiekjes met de meteorenactiviteit tijdens de maand *december 2016*, zoals waargenomen hier in Kampenhout (BE) op de frequentie van ons radiobaken (49.99 MHz).

De grafiekjes tonen het verloop van enerzijds "alle" meteoren (automatische telling), en van anderzijds manueel getelde "overdensen" en "overdensen langer dan 10 seconden".
De uurtotalen zijn "gewogen gemiddelden" (*), per datum/uur.

De Geminiden en Ursiden waren zoals verwacht de blikvangers.
Het is echter interessant om het relatieve aantal reflecties van deze twee zwermen te vergelijken: wanneer "alle" reflecties worden beschouwd is zoals verwacht het aantal Geminiden veel groter dan het aantal Ursiden; echter niet zo bij de reflecties langer dan 10 seconden.

Ook de algemene structuur van de zwermen is interessant: vrij langzame aanzet als "alle" Geminiden worden beschouwd, maar sneller voor "overdense" reflecties, terwijl zowel "lange overdense" Geminiden en als Ursiden vrij abrupt verschijnen en verdwijnen.

De onderliggende excel-bestanden met de dag- en uur-aantallen zijn ter beschikking op aanvraag.

Met vriendelijke groeten.

Felix

Reageer