Werkgroep RadioastronomieOnze werkgroep heet iedereen welkom die belangstelling heeft voor astronomische of atmosferische waarnemingen op radiogolflengten.

U bent hier

Radiometeoren januari 2020

In bijlage grafiekjes met de meteorenactiviteit tijdens de maand januari 2020, waargenomen hier in Kampenhout (BE) op de frequentie van ons radiobaken nabij Ieper (49.99 MHz).

De grafiekjes tonen het verloop van het aantal meteoren zowel per dag als per uur, enerzijds van "alle" meteoren (automatische telling) en anderzijds manueel getelde "overdensen" en "overdensen" langer dan resp. 10 seconden en 1 minuut.
Alle uurtotalen, behalve deze van de reflecties langer dan 1 minuut zijn "gewogen gemiddelden" (*).

Tijdens deze maand waren er weinig lokale storingen, geen geregistreerde "sporadische E" en was er bliksemactiviteit op slechts 1 dag (28 januari).

Hoogtepunt van de maand waren uiteraard de Quadrantiden/Bo├Âtiden die piekten op 4 januari. In vergelijking met voorgaande jaren was de zwerm minder actief dan verwacht.
De rest van de maand was zoals gewoonlijk tamelijk rustig, maar met toch een aantal interessante kleinere meteorenzwermen (verder in detail te onderzoeken).

De onderliggende excel-bestanden met de dag- en uur-aantallen zijn ter beschikking op aanvraag.

Felix Verbelen

Deel deze pagina

Reageer