Werkgroep RadioastronomieOnze werkgroep heet iedereen welkom die belangstelling heeft voor astronomische of atmosferische waarnemingen op radiogolflengten.

U bent hier

Radiometeoren juli 2019

In bijlage grafiekjes met de meteorenactiviteit tijdens de maand juli 2019, waargenomen hier in Kampenhout (BE) op de frequentie (49.99 MHz) van ons radiobaken nabij Ieper .

De grafiekjes tonen het verloop van het aantal meteoren zowel per dag als per uur, enerzijds van "alle" meteoren (automatische telling) en anderzijds manueel getelde "overdensen" en "overdensen" langer dan resp. 10 seconden en 1 minuut.
Alle uurtotalen, behalve deze van de reflecties langer dan 1 minuut, zijn "gewogen gemiddelden" (*).

Tijdens deze maand werden de registraties vrij vaak gestoord door gematigde lokale interferenties, op slechts 1 dag door zwakke "sporadische E" (Es) en op 7 dagen door soms felle bliksemactiviteit.
De automatische tellingen werden handmatig gecorrigeerd om de effecten van deze storingen zoveel mogelijk te elimineren.

Zoals verwacht ging de meteorenactiviteit in de loop van de maand in stijgende lijn, met vanaf 26 juli een behoorlijke toename.
Ook het aantal langdurige reflecties nam toe.

De onderliggende excel-bestanden met de dag- en uur-aantallen zijn ter beschikking op aanvraag.

Met vriendelijke groeten.

Felix

(*) N(h) = n(h-1)/4 + n(h)/2 + n(h+1)/4

Deel deze pagina

Reageer