Werkgroep RadioastronomieOnze werkgroep heet iedereen welkom die belangstelling heeft voor astronomische of atmosferische waarnemingen op radiogolflengten.

U bent hier

Radiometeoren juli 2020

In bijlage grafiekjes met de meteorenactiviteit tijdens de maand juli 2020, waargenomen hier in Kampenhout (BE) op de frequentie (49.99 MHz) van ons radiobaken nabij Ieper.

De grafiekjes tonen het verloop van het aantal meteoren zowel per dag als per uur, enerzijds van "alle" meteoren (automatische telling) en anderzijds manueel getelde "overdensen" en "overdensen" langer dan resp. 10 seconden en 1 minuut.
Alle uurtotalen, behalve deze van de reflecties langer dan 1 minuut, zijn "gewogen gemiddelden" (*).

Vooral de automatische tellingen werden soms bemoeilijkt door lokale interferentie en ongeïdentificeerde felle ruis. Enkel tijdens de laatste uren van 31 juli werd bliksemactiviteit geregistreerd .
De meeste telfouten werden manueel gecorrigeerd.

Deze maand waren er geen echte uitschieters, maar de algemene activiteit bleef hoog en nam zoals verwacht nog toe naar het eind van de maand, vooral dan door de activiteit van de Zuidelijke delta Aquariïeden (SDA) en al wat Perseïden, met een aantal langdurige reflecties.
Wel waren er gedurende de rest van de maand talrijke kleinere zwermen, zoals blijkt uit de tellingen van de "overdense" reflecties.

Bijgevoegd is ook een selectie van sterke reflecties tijdens deze maand.
Het is opvallend dat de lange reflecties meestal vergezeld zijn van een aantal underdensen.

De onderliggende excel-bestanden met de dag- en uur-aantallen zijn ter beschikking op aanvraag.

Met vriendelijke groeten.

Felix

(*) N(h) = n(h-1)/4 + n(h)/2 + n(h+1)/4

Deel deze pagina

Reageer