Werkgroep RadioastronomieOnze werkgroep heet iedereen welkom die belangstelling heeft voor astronomische of atmosferische waarnemingen op radiogolflengten.

U bent hier

Radiometeoren juni 2020

In bijlage grafiekjes met de meteorenactiviteit tijdens de maand juni 2020, waargenomen hier in Kampenhout (BE) op de frequentie (49.99 MHz) van ons radiobaken nabij Ieper.

De grafiekjes tonen het verloop van het aantal meteoren zowel per dag als per uur, enerzijds van "alle" meteoren (automatische telling) en anderzijds manueel getelde "overdensen" en "overdensen" langer dan resp. 10 seconden en 1 minuut.
Alle uurtotalen, behalve deze van de reflecties langer dan 1 minuut, zijn "gewogen gemiddelden" (*).

Vooral de automatische tellingen werden bemoeilijkt door (lokale) interferentie, ongeïdentificeerde felle ruis en op zeven dagen door soms intense bliksemactiviteit. Op 17, 18 en 26 juni deden de bliksemontladingen zich voor in de nabijheid van ons radiobaken, hetgeen signalen veroorzaakte die erg gelijken op meteorenreflecties (zie voorbeelden in bijlage); de voornaamste kenmerken waardoor deze bliksems toch te onderscheiden zijn van meteoren is te danken aan het feit dat ze wel breedbandig zijn maar geen kopreflecties vertonen.
De meeste au telfouten werden manueel gecorrigeerd, soms door te vergelijken met waarnemingen op 49.97 MHz (BRAMS-baken te Dourbes).

Zoals verwacht werd het algemene beeld van de activiteit deze maand bepaald door de gekende dagzwermen, met de Ari├źtiden (ARI) als hoogtepunt. Hiervan werd de grootste activiteit waargenomen op 6 juni.
In bijlage een 5-minuten SecLab-beeldje nabij het hoogtepunt van de zwerm.

Ook gedurende de rest van de maand waren er talrijke kleinere zwermen, vooral dagzwermen, zoals blijkt uit de tellingen van de "overdense" reflecties.

Bijgevoegd is ook een selectie van een aantal opvallende reflecties tijdens deze maand.

De onderliggende excel-bestanden met de dag- en uur-aantallen zijn ter beschikking op aanvraag.

Met vriendelijke groeten.

Felix

(*) N(h) = n(h-1)/4 + n(h)/2 + n(h+1)/4

Deel deze pagina

Reageer