Werkgroep RadioastronomieOnze werkgroep heet iedereen welkom die belangstelling heeft voor astronomische of atmosferische waarnemingen op radiogolflengten.

U bent hier

Radiometeoren mei 2020

In bijlage grafiekjes met de meteorenactiviteit tijdens de maand mei 2020, waargenomen hier in Kampenhout (BE) op de frequentie van ons radiobaken (49.99 MHz) te Zillebeke (AstroLab-Iris) nabij Ieper.

De grafiekjes tonen het verloop van het aantal meteoren zowel per dag als per uur, enerzijds van "alle" meteoren (automatische telling) en anderzijds manueel getelde "overdensen" en "overdensen" langer dan resp. 10 seconden en 1 minuut.
Alle uurtotalen, behalve deze van de reflecties langer dan 1 minuut, zijn "gewogen gemiddelden" (*).

De waarnemingen werden soms bemoeilijkt door (vooral) lokale storingen en door onweders (matige bliksemactiviteit op 3 verschillende dagen).
De automatische tellingen werden handmatig gecorrigeerd om de effecten van de storingen zoveel mogelijk te elimineren.

Blikvangers van de maand waren zoals verwacht de eta-Aquariden die blijkbaar reeds op 4 mei hun maximum bereikten, maar globaal toch eerder matig bleven.

Tijdens de rest van de maand was er duidelijk toenemende activiteit in vergelijking met vorige maanden, met diverse kleinere zwermen die vooral opvielen door de hogere aantallen overdense reflecties langer dan 10 seconden.

Ook bijgevoegd is een selectie van SpecLab-beeldjes van enkele interessante of lange meteoorreflecties tijdens deze maand. Sommige hiervan illustreren het feit dat sterke of uitgebreide reflecties vaak gepaard gaan met een aantal kortere of underdense reflecties.

De onderliggende excel-bestanden met de dag- en uur-aantallen zijn ter beschikking op aanvraag.

Felix Verbelen

(*) N(h) = n(h-1)/4 + n(h)/2 + n(h+1)/4

Deel deze pagina

Reageer