Onze werkgroep heet iedereen welkom die belangstelling heeft voor astronomische of atmosferische waarnemingen op radiogolflengten.

U bent hier

Radiometeoren oktober 2017

In bijlage grafiekjes met de meteorenactiviteit tijdens de maand *oktober 2017*, waargenomen hier in Kampenhout (BE) op de frequentie van ons radiobaken (49.99 MHz).

De grafiekjes tonen het verloop van het aantal meteoren zowel per dag als per uur, enerzijds van "alle" meteoren (automatische telling) en anderzijds manueel getelde "overdensen" en "overdensen" langer dan resp. 10 seconden en 1 minuut.
Alle uurtotalen, behalve deze van de reflecties langer dan 1 minuut, zijn "gewogen gemiddelden" (*).

Zoals tijdens de voorgaande maanden werden de automatische tellingen soms erg bemoeilijkt door lokale storingen, maar de meeste telfouten werden manueel gecorrigeerd. Het resultaat kan nog kleinere fouten bevatten die echter het totaalbeeld amper kunnen verstoren.

De onderliggende excel-bestanden met de dag- en uur-aantallen zijn ter beschikking op aanvraag.

Met vriendelijke groeten.

Felix

(*) N(h) = n(h-1)/4 + n(h)/2) + n(h+1)/4

Reageer