Werkgroep RadioastronomieOnze werkgroep heet iedereen welkom die belangstelling heeft voor astronomische of atmosferische waarnemingen op radiogolflengten.

U bent hier

Radiometeoren oktober 2019

In bijlage grafiekjes met de meteorenactiviteit tijdens de maand oktober 2019, waargenomen hier in Kampenhout (BE) op de frequentie (49.99 MHz) van ons radiobaken nabij Ieper.

De grafiekjes tonen het verloop van het aantal meteoren, zowel per dag als per uur, enerzijds van "alle" meteoren (automatische telling) en anderzijds manueel getelde "overdensen" en "overdensen" langer dan resp. 10 seconden en 1 minuut.
Alle uurtotalen, behalve deze van de reflecties langer dan 1 minuut, zijn "gewogen gemiddelden" (*).

Tijdens deze maand werden onze registraties vrij vaak beïnvloed door matige lokale interferenties en op 4 dagen door bliksemactiviteit. Geen waargenomen "sporadische E" (Es).

De automatische tellingen werden handmatig gecorrigeerd om de effecten van de storingen zoveel mogelijk te elimineren.

Bijgevoegd ook een selectie van SpecLab-beeldjes met opvallende lange reflecties.

De onderliggende excel-bestanden met de dag- en uur-aantallen zijn ter beschikking op aanvraag.

Felix Verbelen

(*) N(h) = n(h-1)/4 + n(h)/2 + n(h+1)/4

Deel deze pagina

Reageer