Werkgroep RadioastronomieOnze werkgroep heet iedereen welkom die belangstelling heeft voor astronomische of atmosferische waarnemingen op radiogolflengten.

U bent hier

Radiometeoren september 2020

In bijlage grafiekjes met de meteorenactiviteit tijdens de maand september 2020, waargenomen hier in Kampenhout (BE) op de frequentie (49.99 MHz) van ons radiobaken nabij Ieper.

De grafiekjes tonen het verloop van het aantal meteoren zowel per dag als per uur, enerzijds van "alle" meteoren (automatische telling) en anderzijds manueel getelde "overdensen" en "overdensen" langer dan resp. 10 seconden en 1 minuut.
Alle uurtotalen, behalve deze van de reflecties langer dan 1 minuut, zijn "gewogen gemiddelden" (*).

Lokale interferentie en niet-geïdentificeerde ruis bleven het grootste deel van de maand matig en er werd geen bliksemactiviteit gedetecteerd.

Tijdens deze maand was er geen echt in het oog springende zwerm, maar nochtans bleef de activiteit interessant, met zowel een aantal kleinere zwermen, een behoorlijk aantal lange reflecties als een geleidelijke toename van de activiteit tegen het einde van de maand.

Deze maand werden hier 12 reflecties langer dan 1 minuut waargenomen.
Een selectie hiervan, samen met enkele andere interessante reflecties, is bijgevoegd.

Als u geïnteresseerd bent in de ruwe cijfers (uur- en dag-aantallen), of in grafieken die de waarnemingen tonen in functie van de zonnelengte (J2000) eerder dan van de kalenderdatum, laat het dan weten.
U ontvangt dan de onderliggende Excel-bestanden en/of grafieken.

Met vriendelijke groeten.

Felix

(*) N(h) = n(h-1)/4 + n(h)/2 + n(h + 1)/4

Deel deze pagina

Reageer