Hoe het allemaal begon...

 

De Vlaamse Vereniging voor Weerkunde (VVW) zag in 1970 het levenslicht, oorspronkelijk onder de naam "Werkgroep Weerkunde". Oprichter en vooral drijvende kracht achter de Werkgroep Weerkunde was prof. Hugo Poppe. 

Het ging hem toen vooral om een groepje van een 10-tal personen met een sterke interesse voor het weergebeuren. De nadruk lag vooral op het zelf doen van weerkundige waarnemingen met eenvoudige, veelal goedkope en/of zelf gemaakte meetinstrumenten. Daar waar het mogelijk was, werd het één en ander zelf geconstrueerd. Er werd duidelijk naar gestreefd om de weerhobby voor iedereen toegankelijk te maken, ook voor zij met een kleiner budget.

Het tijdschrift van de Werkgroep Weerkunde met de naam "HALO" zag het eerste levenslicht: de eerste exemplaren werden dan nog met de hand geschreven en telden een 8-tal bladzijden...

Doorheen de jaren bleef het ledenaantal gestaag toenemen. Door de televisiecursus "Wat 'n weer", door de toenmalige BRT georganiseerd in het jaar 1976, kreeg de Werkgroep Weerkunde nog een extra duwtje in de rug: er kwam meer naam-bekendheid en tal van leden vonden de weg naar onze vereniging.

Omstreeks het jaar 1980 telde de Werkgroep weerkunde een goede 100 leden, waarvan er ongeveer 20-25% zelf een weerstation hadden en ook zelf waarnemingen bij hen thuis verrichtten. Het aantal leden van de VVW bleef in de jaren tachtig geleidelijk stijgen.

In 1992 konden we de kaap van 200 leden overschrijden. Dank zij de reclame op radio en televisie van onze toenmalige TV-weermannen en -vrouwen mocht onze vereniging dan in sneltreinvaart nieuwe mensen verwelkomen die de Werkgroep Weerkunde kwamen vervoegen. 

Op 31 december 2003 telde de vereniging bijna 300 leden, waarvan 95% in het Vlaamse land.

2004 werd het jaar van de naamsverandering van de Werkgroep Weerkunde: de nieuwe naam luidt nu "Vlaamse Vereniging voor Weerkunde", afgekort tot "VVW".

Deel deze pagina: