Huidige werking van de VVW

 

Tijdens de laatste jaren is er ondertussen heel wat veranderd binnen de vereniging en dat op verschillende vlakken. Natuurlijk is de kernactiviteit - het reilen en zeilen van het weer - gebleven.

Allereerst is er recentelijk de komst van het communicatiemedium "het internet". Voor veel van onze leden en zeker ook voor de vereniging zelf heeft dit een hele kentering teweeggebracht. Veel weersinformatie is nu toegankelijk vanaf de computer thuis, daar waar het vroeger behelpen was met het radio- en televisieweerbericht en later ook nog teletekst. Het bekijken en opvolgen van buien-, neerslag- en onweersactiviteit, bijna realtime wolkenfoto's, computermodellen en nog veel meer is bijna een dagelijkse activiteit geworden voor vele van onze leden...

Door middel van e-mailberichten houden onze leden elkaar op de hoogte bij speciale weergebeurtenissen; ook wordt dit communicatiemiddel aangewend om waarnemingen aan elkaar door te geven. Meer lees je daarover bij het onderwerp "mailinglijsten".

Het internet dient ook als communicatie-medium voor onze vereniging in het algemeen. Zelf ben je nu bezig meer over de VVW aan het lezen via onze website...

Bij onze actieve waarnemers - daarmee bedoelen we zij die een eigen weerstation bezitten - heeft het elektronische weerstation de laatste jaren zijn intrede gedaan. Naast informatie van uitersten en totalen, hebben we nu ook zicht op het continue weersverloop. Verscheidene waarnemers hebben zelfs hun weerstation verbonden met het internet en stellen zo hun weergegevens voortdurend - dag en nacht - ter beschikking van de gemeenschap. Zodoende kan het weer bijna real-time gevolgd worden op een bepaalde waarnemingsplaats.

Het elektronische tijdperk heeft ook het werk van onze eindredacteur heel wat gemakkelijker gemaakt, zodat nu op maandbasis een heel pak informatie kan gebundeld worden in ons tijdschrift "HALO" en we ons niet meer hoeven te beperken tot een tiental bladzijden. Foto's in het tijdschrift kunnen zonder enig probleem worden verwerkt. Ondanks het computertijdperk wordt ons tijdschrift nog steeds op papier gedrukt en verspreid naar de leden!

Sedert 2004 wordt nu ook ons tijdschrift in digitaal formaat (PDF) ter beschikking gesteld van zodra dit klaargestoomd is. Je kan kan het downloaden vanaf onze website (enkel leden van de VVW hebben toegang daartoe).

Daar waar de leiding van de vereniging zich voorheen voornamelijk beperkte tot enkele mensen, wordt momenteel met een hele ploeg gewerkt, zodat continuiteit - maand na maand, jaar in, jaar uit - verzekerd wordt. Het komt zeker ook ten goede aan de diversiteit van de artikels in ons tijdschrift.

Deel deze pagina: