Helios is de VVS-afdeling in de ruime omgeving van Averbode

U bent hier

Vergadering 12 november 2017

Aangezien de sterrenkijkavonden volgend jaar al in februari gehouden worden werd eerst het formulier overlopen. Er was voornamelijk aandacht voor het promomateriaal. Vervolgens passeerden er heel wat nieuwsberichten de revue, gebracht door Guido en aangevuld door de anderen. Guido presenteerde een nieuw geesteskind. Aangezet door het feit dat het vaak gebeurd dat een aantal actieve leden niet aanwezig zijn en de interesse voor de nieuwsberichten toonde hij het eerste exemplaar van de ‘Helios Gazet’. Het gaat om een nieuwsbrief waarbij naast de nieuwtjes ook korte teksten opgenomen kunnen worden die verband houden met waarnemen, korte verslagen van een bezoek (astronomisch of ruimtevaart getint), de kern van een voordracht of zelfs wat basiskennis die een voordracht vooraf gaat. De bedoeling is niet dat verslagen van de vergadering in deze nieuwsbrief worden opgenomen. Guido verklaarde dat het voordeel van een nieuwsbrief eruit bestaat dat er geen vaste oplage moet zijn en ook het aantal pagina’s is niet op voorhand gedefinieerd. De vraag aan de aanwezigen was dan ook of ze deze nieuwsbrief zagen zitten. De opmerkingen waren allen positief te noemen. Wel was er enige bezorgdheid rond de reactie van de VVS en de VVS werkgroepen, vooral als de nieuwsbrief op de website zou gezet worden.). Dat argument verviel al snel aangezien de nieuwsbrief enkel in pdf-formaat per mail wordt rondgestuurd. Wel zal deze als een extra promotie beschouwd worden. Zo zal het bestaan ervan wel op de site van de VVS aangekondigd worden. Verder kan deze gebruikt worden om aan ledenwinning te doen. Tijdens publieke acties kunnen geïnteresseerden hun mailadres doorspelen (of doorsturen aan Guido. Bij het verzenden van het eerste exemplaar wordt gevraagd of de leden die deze in de toekomst NIET willen ontvangen dat per mail laten weten. Na dit alles was het tijd voor het aangekondigde jaaroverzicht. Hieronder een lijstje van de gekozen activiteiten. De vergaderingen blijven behouden op de tweede zondag van elke maand om 14u, uitgezonderd de zomermaanden juli en augustus. Sterrenkijkdagen: we nemen zoals gewoonlijk enkel deel aan de zaterdag en na wat over en weer gepraat werd besloten om de locatie in Langdorp te behouden. ATT Essen: stond niet in de rondgestuurde lijst. Pascal liet echter weten dat hij ook in 2018 deze beurs zal bezoeken en tegen die tijd weer anderen zal uitnodigen om mee te rijden. Zonnekijkdag: ook dit evenement blijft behouden en ook hier weer liefst de locatie aan ‘Het Moment’ zoals voorbije jaren. Maansverduistering 27 juli 2018: zoals je kon lezen in het eerder gestuurde document kan je op die avond alle planeten, een dwergplaneet, een komeet een planetoïde, een maansverduistering en ook meteoren waarnemen. Een ideaal moment dus om samen iets te doen. Guido stelde voor om dit te kaderen in een hele waarnemingsnacht die ’s avonds begint met de zon en doorgaat tot de ochtendschemering. Mogelijk met een BBQ erbij om maar eens aan te duiden dat astronomie en gastronomie hand in hand kunnen gaan. Wel is de locatie belangrijk. Er zijn wel enkele opties mogelijk. Naast de weide in Ramsel (weide achter het huis van de ouders van Patrick L) speelde Guido met het idee om dit op de terreinen van de para’s in Schaffen te doen. Daar de maansverduistering eventueel openstellen voor publiek (para’s en familie). Aangezien Guido contacten heeft met de PR dienst van de para’s zal hij hierover navraag doen. Walter haalde het provinciaal domein ‘de Halve Maan’ in Diest aan. Meer bepaald het deel aan het natuurcentrum. Er werd besloten dat iedereen eens rondkijkt naar mogelijke plaatsen en dat we dan in de loop van de volgende vergaderingen de knoop doorhakken. Nacht Van de Duisternis: er is nog geen datum bekend. Dat is niet ongewoon. Er werd besloten om net als dit jaar wel deel te nemen maar er geen grote ruchtbaarheid aan te geven. Gewoon in Langdorp een gezamenlijke waarnemingsavond waar ook het grote publiek op welkom is. Jubileum ruimtevaart: op vrijdag 21 december 2018 is het 50 jaar geleden dat de eerste bemande capsule rond de maan vloog. Dit lijkt het ideale ogenblik om iets met ruimtevaart te doen. Het idee dat kwam bovendrijven zou dan een filmavond worden. Er zijn tal van filmen mogelijk: ‘The wright Stuff’, ‘Apollo 13’, ‘The Martian’, ‘Space Balls’, … Patrick haalde zelfs ‘2001, A Space Oddysee’ aan. Die film is in april 2018 vijftig jaar oud. Belangrijk hier is nog een locatie te vinden en de juiste film te kiezen. Het zou dan wel enkel voor leden zijn. Ook niet op de lijst maar al een ouder idee is het gezamenlijk waarnemen bij iemand thuis. Het is de bedoeling om samen te komen bij iemand om te leren van elkaar. Niet alleen worden dan de telescopen van die persoon gebruikt maar je kan ook je eigen telescoop meebrengen. Meteen zijn er al twee van dergelijke samenkomsten voorzien: bij Dany ergens in de winter en bij Guido in de lente. Bedoeling is dat er dan een vrijdag en zaterdag (eventueel 2 weekends tussen laatste kwartier en eerste kwartier) wordt doorgespeeld en dat op de eerste heldere nacht van die periode de waarnemingen plaats vinden. Ik zou zeggen hou je mailbox in de gaten. Pascal haalde nog even aan dat hij nog altijd het archief van Jan bezit en dat daar eens moet worden beslist wat nuttig is om te houden en wat niet. De beste werkwijze hiervoor is dat we een vergadering organiseren bij hem thuis die enkel in het teken staat van dit archief zodat dit afgehandeld kan worden. Vanwege de drukke agenda verviel het reisverslag van Dany. Gelukkig maakten de wafels die hij meebracht veel goed. Maar uitstel is zeker geen afstel. Op de vergadering van december mag je dit verwachten. Voor die vergadering zal Pascal ook een workshop Solargrafie uitwerken. Het zal vooral een praktijkgericht gebeuren worden. Ideaal want als je op die wijze een hele baan van de zon doorheen het jaar wil dan moet je de camera ophangen op 21 december en dan laten hangen tot 21 juni. Je weet dus wat je te wachten staat. Als laatste puntje kwam nog even het onderwerp van de poolcirkel naar boven, meer bepaald waar die precies door Noorwegen liep. Na een korte zoektocht op internet bleek ‘de Poolcirkel’ een poolbiljart zaak te zijn in Roermond. Moeten we voor de middernachtzon dan toch niet zo ver reizen.

Deel deze pagina

Reageer