Helios - AverbodeHelios is de VVS-afdeling in de ruime omgeving van Averbode

U bent hier

Artikels & Waarnemingen

Bij het begin van de vergadering vertelde Dany over het verloop van een voordracht in een basisschool. Die bleek een groot succes te zijn, uitgaande van zijn enthousiast relaas.Toe ...
Na een korte stop voor de zomer werden de vergaderingen op de tweede zondag van de maand weer gestart.Uiteraard volgde er tussen alles door nog de nodige terugblikken op de zeer ge ...
Succes tijdens de Zonnekijkdag
Aan taverne het Moment van de abdij te Averbode startte de Zonnekijkedag om 13h. In totaal stonden er 7 telescopen opgesteld. Hierbij waren er 3 H-alfa instrumenten en 3 wit licht ...
Op de laatste vergadering voor de zomerstop vergaderden we thuis bij Jacqueline en Peter.Met een aantal zomerse activiteiten in het vooruitzicht vormden die de rode draad in de ver ...
Vergadering 12 mei 2019
Voordat gastspreker Koen Geukens (VVS WG Ruimtevaart) aan zijn lezing kon beginnen werden kort wat kleine puntjes afgehandeld. Daarbij kwam het ontwerp van de banner voor Helios te ...
Een grijze lentedag vormde geen belemmering voor Helios om samen te komen. Geen echt hoofdpunt tijdens deze vergadering maar eerder wat astronieuws en een aantal komende evenemente ...
De wind waaide uit de goede richting want de actieve leden kwamen letterlijk binnengevlogen. Zelfs tegenwind kon deze vergadering niet stoppen.Op de agenda stond een rondleiding bi ...
De vergadering begon met een demonstratie van de lichtbak die Dany in elkaar knutselde. De bedoeling is om op kijkavonden aan het publiek informatie te tonen over de werking van te ...
Het wordt zo een beetje de traditie dat de eerste vergadering van het jaar plaats vind ten huize van Pascal.Na de traditionele uitwisseling van de wensen die bij een nieuw jaar hor ...

Agenda

Er is momenteel geen inhoud in dit overzicht.

Foto albums

Zonnekijkdag 3 juli 2016 - Helios - Averbode
Zonnekijkdag 5 juli 2015
Meteorieten en tektieten onder microscoop
Zonsverduistering 20  maart 2015
Zonnekijkdag: zondag 6 juli 2014
Helios: activiteiten
Helios in de Microwereld van Discoverit