Helios - AverbodeHelios is de VVS-afdeling in de ruime omgeving van Averbode

U bent hier

Vergadering 8 september 2019

Na een korte stop voor de zomer werden de vergaderingen op de tweede zondag van de maand weer gestart.

Uiteraard volgde er tussen alles door nog de nodige terugblikken op de zeer gevulde zomer. Zo gaf Helios op 17 juli een lezing met kijkavond, was er een maansverduistering om van te genieten, was er een extra vergadering in augustus, de open deur dag van de para’s van Schaffen en ons verjaardag etentje. Met dit alles kunnen we spreken van een geslaagde zomer. Meer hierover kan je terugvinden in de volgende editie van de Helios Gazet.

Op de agenda stonden voornamelijk komende activiteiten. De eerstvolgende is de open deur dag van Estec (Noordwijk). Dit is gratis maar je moet er wel voor inschrijven.

Op zaterdag 12 oktober is het weer tijd voor de jaarlijkse Nacht van de Duisternis. Vanaf 20h ontvangen we de bezoekers weer achter het Wolf Café (Langdorp). Vanwege het wegvallen van een collega kon Guido niet garanderen dat hij aanwezig kon zijn. Volgende mensen gaven aan dat ze met een telescoop kunnen aanwezig zijn: Patrick, Pascal, Walter en Jacqueline (telescoop onder voorbehoud). Verder zal ook Lieven aanwezig zijn zonder telescoop, voornamelijk omdat hij mogelijk wat later zal aanwezig kunnen zijn. Als we er even vanuit gaan dat Dany ook aanwezig is dan is er geen enkel probleem voor dit evenement. Patrick vroeg zich af of Pascal niet enkele van zijn foto’s kon afdrukken voor de lichtbak. De beste oplossing daarvoor zou zijn om ze op een slide af te drukken. Dat houd dan weer wat werk in en is nogal omslachtig. Pascal haalde dan aan om ze gewoon op een labtop of tablet te zetten. Guido was bereid om eventueel een fotokader uit te lenen om zo de foto’s te tonen. Daarop bedacht Pascal dat hij zelf een fotokader had en deze dan zou gebruiken.

Op 11 november aanstaande zal Mercurius voor de Zon bewegen. Aan het begin van het jaar werd met het idee gespeeld om ergens op een publieke plaats te gaan staan. Guido gaf echter twee redenen om daar van af te zien. Ten eerste met de drukte van de zomer was hij even een beetje uitgekeken op publiek. Grootste struikelblok was echter het feit dat je over een vrij horizon moet beschikken in het zuidwesten tot westen. De overgang start om 13h35m UT en het eindigt net na het maximum bij zonsondergang om 16h UT. Daarom opperde Guido het idee om dit onder ons te doen op de ruimte voor het gastencentrum van de abdij, waar we eveneens de maansverduistering begin dit jaar waarnamen. Aangezien alles gedurende de dag gebeurt zou er normaal geen probleem zijn met toegang. Dit werd achteraf ook door Bart aangegeven. Ze moeten alleen weten dat we komen en met hoeveel mensen. Om het een beetje feestelijk te houden stelde Guido voor om na de overgang samen iets te gaan eten in de buurt. Daarbij werd het Moment aangehaald, gesteld dat dit dan open is. We zouden enkel bij helder weer gaan kijken. Indien de vooruitzichten niet gunstig zijn zal Pascal zeker een verplaatsing doen. Guido moet eerst alles nog bekijken met de werksituatie (voor beide opties).

Guido gaf aan dat indien je een H-alfa telescoop gebruikt en er een protuberans op de juiste plaats zit je de overgang zelfs eerder kan beginnen te volgen. Mercurius zal dan immers eerst voor de protuberans bewegen alvorens aan de overtocht over het oppervlak te beginnen.

Vanwege de Nacht van de Duisternis wordt ons vergaderschema een beetje door elkaar gegooid. We hebben besloten om de vergadering in oktober te schrappen. Deze zou op 13 oktober vallen wat dat weekend voor iedereen te druk maakt. De vergadering van 10 november vindt gewoon plaats. Daar kunnen we dan definitieve beslissingen nemen voor de Mercuriusovergang van de dag nadien. Verder zullen we tijdens die vergadering even de kalender voor volgend jaar doornemen. De laatste vergadering van het jaar op 8 december is dan voor de lezing/workshop van Jef De Wit over het intekenen van de maan.

Na al deze droge stof blikten we terug op de voorbije zomer aan de hand van de foto’s van Pascal. Beginnend bij een kort fotoverslag van zijn Thailandreis. Dan de prachtige foto’s van de maan, planeten en deepsky. Bij de maan gaf Pascal wat meer uitleg over voorgaande problemen met het openklappen van de spiegel van de camera. Door deze open te zetten voor de opname werden de trillingen weggehaald wat scherpere foto’s opleverde. Bij de foto’s ook uiteraard de opnames van de Lichtende nachtwolken. Wat een hele discusie over het onderwerp teweeg bracht.

Na deze bloemlezing volgde wat koffie en koekjes, met dank aan Lieven. De pauze werd kort gehouden zodat ook Guido de oogst van foto’s en voornamelijk tekeningen kon tonen.

Aan het eind van de vergadering kwam Bart nog even binnen. Hij had verplichtingen i.v.m. de open deur dag van de abdij en kon dus slechts sporadisch aanwezig zijn. Buiten de Mercuriusovergang (zie boven) vroeg hij ook even of er een periodiciteit was met jaarlijkse evenementen. Voor de Nacht van de Duisternis geld dat deze op het tweede weekend van oktober wordt gehouden. Na deze editie zonder de Bond Beter Leefmilieu. De sterrenkijkdagen worden vastgelegd naargelang de positie van de planeten en de stand van de maan. Momenteel zit men daarmee nog in de winter. De kans is echter groot dat in de loop van de volgende jaren deze verhuizen naar het najaar.

Aangezien Guido nog een andere afspraak had verontschuldigde hij zich bij de rest. Voor het overige volgde nog wat koetjes en kalven terwijl alles werd opgeruimd.

 
Deel deze pagina

Reageer