Werkgroep MeteorenOm meteoren waar te nemen heb je geen speciale uitrusting nodig. Binnen deze werkgroep wordt je wegwijs gemaakt in deze discipline van de sterrenkunde.

U bent hier

VVS meteorenwaarnemingsformulier

Dit excell bestandje laat toe om jouw waargenomen meteoren te rapporteren aan de werkgroepleider.  Vul zo veel mogelijk in om achteraf een goede analyse te kunnen maken van jouw doorgestuurde meteorendata.

Wat dien je zeker in te vullen:

-Belangrijk: alle tijdstippen invullen in UT (universal time) - Voor zwermgegevens, grensmagnitudebepaling en afkortingen kan je vinden op de website van de International Meteor Organisation (www.imo.net

-persoonlijke gegevens (data, naam, emailadres, coordinaten van jouw waarneemplaats, centrum van jouw beeldveld (RA en dec). Tijdstippen start en einde van jouw waarneming

-Shower gegevens: welke meteorenzwermen heb  je waargenomen gedurende jouw sessie?

-Interval analyse: 

per waarneemperiode (vb blokjes van 30' of 60') ga je je data gaan analyseren: begin- en eindtijdstip van de periode, effectieve waarneemtijd van deze periode (vb 60' = 1,00 T.eff, 30'= 0,50 T.eff), grensmagnitude, het aantal waargenomen meteoren van een zwerm binnen deze periode, het aantal sporadische (SPO) meteoren waargenomen binnen deze periode, de bedekkingsgraad(cloud) in procenten, M= welke  waarneemmethode heb je toegepast binnen  deze periode (P=plotting of intekenen, C= counting of visueel tellen).

-Magnitude distributie:

per zwerm dien je de helderheden van alle waargenomen meteoren per zwerm te  gaan onderverdelen. Er verschijnt automatisch een gemiddelde helderheid van alle waargenomen meteoren.  Vergeet ook niet de sporadische meteoren hierbij te  klasseren.

-Remarks:

hier kan je allerlei  informatie kwijt als opmerkingen over de waarneemcondities, het tijdstip van een vuurbol, ed...

 

Toegevoegd: het  originele meteorenformulier én een voorbeeldje van een dergelijk ingevuld formulier.

Deel deze pagina

Reageer