AQUILA is een fijne club van amateurastronomen in Noord-Limburg.

U bent hier

Aquila overhandigt sterrenkijker aan Akindo

Op 27 november 2015 komt een grote afvaardiging van Aquila om 20.30 u. samen op de parking van Akindo (Actie voor kinderen met ongelijke kansen) in Lommel. Ze worden er door enkele mensen van de organisatie opgewacht. Na een korte kennismaking opent Kristien de receptie en kan overgegaan worden tot de plechtige overhandiging van de telescoop die aan Akindo toegewezen werd in het kader van de VVS-actie "Sterren schitteren voor iedereen". Akindo werd door Aquila uitgekozen als doelgroep.

Aquilavoorzitter Rudi licht in een toespraak het project toe dat door Jean-Pierre Grootaerd in het leven werd geroepen. Een aantal bekende Vlamingen hebben er hun steun aan verleend en de telescopen gesigneerd. De kijker is een 8cm Bresser refractor op een houten Dobson-montering. De telescoop is voorzien van oculairs, een zoeker en een webcam. Lucas Pellens heeft de montering degelijk gelakt zo dat ze er een hele tijd tegen kan. Aquila zegt haar steun toe aan het goed gebruik van de telescoop en zal zich beschikbaar houden voor het aanleren van het gebruik. Bij gelegenheid zal er een sterrenkijkavond gehouden worden op Akindo.

Na de officiële overhandiging wordt de telescoop mee naar buiten gedragen maar de hemel zit potdicht en van een eerste waarneming kan absoluut geen sprake zijn. Daarom wordt volstaan met een groepsfoto van de aanwezigen.

Daarna wordt de Aquila afvaardiging uitgenodigd voor een rondleiding door het vakantiehuis. Er kunnen 43 kinderen terecht voor vakanties en weekends. Ook is er de mogelijkheid om 7 gezinnen te ontvangen. Indrukwekkend hoe Akindo er in slaagt om met weinig middelen zo een organisatie draaiende te houden. Er zijn dan ook ongeveer 300 vrijwilligers actief. Zonder die inzet zou het niet mogelijk zijn dit alles waar te maken. Er is een infrastructuur voorzien die veel mogelijk maakt, zoals onder meer een dierenpark, allerlei sportmogelijkheden, speelgoed en kleding. De kinderen genieten er vooral vrijheid, multiculturele contacten en positieve aandacht.

Aquila is er na dit bezoek nog meer van overtuigd dat de telescoop bij Akindo in goede handen is en er gekoesterd en gebruikt zal worden.

Met dank aan Akindo voor de prettige ontvangst en de fijne kennismaking!

meer foto's vind je bij de foto albums

Reageer