U bent hier

Lid worden

Waarom lid worden?

Lid worden van de Vereniging Voor Sterrenkunde geeft je tal van voordelen.

Maandelijks Heelal

Als lid van de VVS ontvang je maandelijks het ledentijdschrift Heelal. Twaalf maal per jaar 36 bladzijden leesplezier!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Hemelkalender

 

In september van elk jaar valt de Hemelkalender voor het volgende jaar in de bus.  De versie 2021 is volledig in kleur en telt 148 bladzijden boordevol informatie over de hemelverschijnselen zichtbaar gedurdende het kalenderjaar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tweemaandelijks Astra

Ben je jonger dan 21 jaar?  Dan ben je ook automatisch lid van de Jongerenvereniging Voor Sterrenkunde (JVS). De JVS geeft tweemaandelijks het jongerentijdschrift Astra uit. Alle VVS-leden ontvangen die, samen met Heelal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deelname aan activiteiten

De VVS organiseert ook tal van activiteiten voor haar leden waarvan er hieronder een aantal zijn opgesomd:

 • Plaatselijke afdelingen en jongerenafdelingen
 • Werkgroepen rond specifieke thema's
 • Jaarlijks congres (JVS/VVS weekend)
 • Jaarvergadering met wetenschappelijke voordracht
 • Sterrenkijkdagen voor het grote publiek
 • Interactieve website met afzonderlijke ledensectie
 • Mailing lists

Korting bij onze partners en bedrijven

Op vertoon van je lidkaart krijg je een reductie bij een aantal van onze partners en bedrijven. De lidkaart wordt opgestuurd met het februari nummer van Heelal.

Hoe lid worden?

Lidmaatschap loopt per kalenderjaar. Nieuwe leden kunnen met dit formulier online inschrijven. Betaling gebeurt door overschrijving van het gepaste bedrag op volgend rekeningnummer van de VVS:

IBAN BE26 734021468129
BIC KREDBEBB

Na ontvangst van de overschrijving zal er een nazending gebeuren met alle Heelals die reeds verschenen zijn in het lopende kalenderjaar.

Hoeveel bedraagt het lidgeld?

Het basislidgeld bedraagt voor binnenlandse leden € 32, en voor buitenlandse leden € 44 (gewone post). Deze bijdrage omvat maandelijks Heelal, de Hemelkalender (van het volgende jaar) en het tweemaandelijks het jongerencontactblad Astra. Voeg daarbij alle activiteiten, voordrachten en contacten, en dan is nog duidelijker dat dit een laag bedrag is voor een jaar astronomie.

Bijkomende leden van eenzelfde gezin kunnen eveneens VVS-lid worden tegen € 12. Zij zijn dan wel lid maar ontvangen geen tijdschriften. We merken ook op dat jongeren die op 1 januari de leeftijd van 14 jaar nog niet bereikt hebben, de mogelijkheid hebben om toegetreden lid te worden. De prijs hiervoor bedraagt € 12. Deze toegetreden leden ontvangen wel Astra, maar niet Heelal. Het volstaat dit op het formulier aan te duiden.

Door extra steun te betalen, kunt u de vereniging helpen haar activiteiten maximaal uit te bouwen. Elk bedrag als steun is welkom. Steunende leden die minstens € 32 extra betalen, worden vermeld in Heelal. Indien je een proefnummer wenst te ontvangen kan je dit aanvragen.

   
Basislidgeld

€ 32

€ 44

Binnenland

Buitenland

Jonger dan 14 jaar€ 12Toegetreden leden (geen Heelal)
Bijkomend gezinslid€ 12 
Steunend lidVanaf € 32 extra 

Tijdschriften

Volgende bijkomende tijdschriften worden door de VVS uitgegeven (prijzen voor het binnenland):

 • Halo (€ 30 op papier of € 20 enkel digitaal), maandblad van de werkgroep weerkunde, brengt de waarnemingen van de Vlaamse weeramateurs, vermeldt bijzondere weersverschijnselen en gaat in op technische en praktische ontwikkelingen van het weerinstrumentarium.
 • Astra, het contactblad van de jongerenafdeling, wordt tweemaandelijks aan alle leden (samen met Heelal) verzonden.

Voorbeelden

We geven hieronder enkele voorbeelden van mogelijke combinaties van het lidgeld en bijkomende tijdschriften (dit zijn alle minimumbedragen):

 • steunend lid, vermeld in Heelal: minstens € 64;
 • gewoon lid jongere: € 32;
 • gewoon lid + Halo: 32 + 30 = € 62;
 • gewoon lid + bijkomend gezinslid: 32 + 12 = € 44.

Vermeld duidelijk op het overschrijvingsformulier welke combinatie u koos; zonder verdere uitleg kunnen we moeilijk weten welk bijkomend tijdschrift u eventueel wenst. Indien gestort wordt via de rekening van een derde persoon (bijvoorbeeld ouders), gelieve dan ook de naam van het lid op te geven. De administratie wordt heel wat geholpen indien u op de overschrijving ook het lidnummer vermeldt dat op de verpakking van Heelal is gedrukt.

Buitenlandse leden

Buitenlandse leden kunnen hun bijdrage overmaken op het hierboven vermelde IBAN nummer van de VVS. Door de hoge verzendingskosten naar het buitenland, zijn de tarieven sterk afhankelijk van het aantal nummers. Volgende tarieven zijn van toepassing voor leden in het buitenland:

 • Basisbijdrage: € 44;
 • Halo: € 55 op papier of € 20 digitaal;

Voor buitenlandse leden bestaat even­wel de mogelijkheid om het maandblad Heelal niet op papier te ontvangen, maar in pdf-formaat te downloaden via de VVS-website. In voorkomend geval kunnen ook buitenlandse leden lid worden van de VVS aan het binnenlands tarief (€ 32).

In sommige gevallen is volgende aanvullende informatie, naast IBAN BE26 734021468129 en BIC KREDBEBB, nodig bij een overschrijving vanuit het buitenland:

KBC Bank, Havenlaan 2, 1080 Brussel

Deel deze pagina