U bent hier

Voor onze leden

Voorstel statutenwijziging

Via volgende link is het voorstel te vinden om de statuten van de vereniging in lijn te brengen met het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Projectsteun

De Vereniging voor Sterrenkunde steun projecten van Individuele leden, afdelingen of werkgroepen door het toekennen van projectsteun.  Gedetailleerde informatie vind je hier terug.

Onkostennota's

Sommige kosten die gemaakt worden door de leden bij de ondersteuning van de werking van de vereniging worden terugbetaald.  Hoe dat in zijn werk gaat lees je hier

Vrijwilligersnota

De vrijwillgersnota van de vereniging vind je hier terug. 

Aansprakelijkheidsverzekering

Een presentatie hierover vind je hier terug.

Intern reglement

Het intern reglement  vind je hier terug.

Sprekerslijst

Document waar inspiratie voor sprekers te vinden is.

Logo's

Hier kan je enkele logo's van de vereniging vinden.