U bent hier

Vrijwilligersnota

Gegevens organisatie

Naam organisatie: Vereniging Voor Sterrenkunde
Juridisch statuut: vzw, vereniging zonder winstoogmerk
Maatschappelijke zetel: Boechoutlaan 10 – 1020 Brussel
Telefoonnummer en emailadres: 050/35.88.72 – secretaris@vvs.be
Omschrijving sociale doelstelling: De vereniging heeft tot doel "de bestudering, aanmoediging en verspreiding van de sterrenkunde alsmede daaraan verwante wetenschappen".

Verzekeringen

De Vereniging Voor Sterrenkunde vzw heeft een verzekering afgesloten die de burgerrechtelijke aansprakelijkheid dekt van de vereniging, met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid.

Naam verzekeringsmaatschappij: Ethias
Polisnummer: 45.030.665

Onkostenvergoedingen

De organisatie betaalt een onkostenvergoeding op basis onkosten die effectief gemaakt werden ten bate van de vereniging en waarvan het bewijs door de vrijwilliger aan de organisatie wordt overhandigd. Het maken van terugbetaalbare onkosten in aan de voorafgaande goedkeuring van het dagelijks bestuur onderworpen. Er worden geen forfaitaire onkostenvergoedingen uitgekeerd.

Aansprakelijkheid

De vereniging is burgerlijk aansprakelijk voor de schade die de vrijwilliger aan derden en aan de organisatie berokkent bij het verrichten van vrijwilligerswerk, behalve in geval van bedrog, zware fout of eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomende lichte fout van de vrijwilliger.

Deel deze pagina