U bent hier

De vereniging

De Vereniging Voor Sterrenkunde, Meteorologie, Geofysica en Aanverwante wetenschappen, afgekort VVS, werd in 1944  gesticht te Gent ten behoeve van de amateursterrenkundigen in Vlaanderen. Kort daarop zijn er her en der lokale afdelingen opgericht, zoals VVS-Eeklo en VVS-Antwerpen. Toen werd de vereniging geleid door professoren en beroepsastronomen, maar in 1968 werd voor het eerst een amateur voorzitter van de vereniging.

Uit deze tijd dateren ook de provinciale afdelingen, die op lokaal niveau contacten tussen de leden verzorgden. In die tijd telde de vereniging enkele honderden leden. Vanaf het begin werd (mits een korte onderbreking) continu het eigen maandblad Heelal onder de leden uitgegeven. Ook krijgen de leden de Hemelkalender van het volgende jaar.

Daarnaast wordt door de vereninging tal van activiteiten georganiseerd op nationaal vlak. 

In maart of april vindt de jaarvergadering plaats waarop steeds een wetenschappelijk voordracht wordt gehouden.

Zowat de belangrijkste bijeenkomst vindt plaats in de herfst: het JVS/VVS Weekend.  Gespreid over twee dagen worden tal van voordrachten van professionele sprekers uit binnen en buitenland afgewisseld met bijdragen van onze eigen leden.  Het is de uitgelezen gelegenheid om ervaring uit te wisselen met andere amateurastronomen en dit in een onspannen sfeer. 

Sterrenkijkdag 2011 - Afdeling Mercator in Temse - © Ivo DemeulenaereBij het grote publiek is onze vereniging voornamelijk gekend als organisator van de sterrenkijkdagen.  Bij deze activiteit stellen sterrenwachten en amateurastronomen hun telescopen ter beschikking van het grote publiek en kan, als het weer het toelaat, eenieder een blik werpen op de pracht die het heelal te bieden heeft.

De VVS heeft een gestage groei gekend en momenteel telt de vereninging bijna 2000 leden.

Jongerenwerking

In augustus 1971 werd er voor de jongeren een eigen vereniging binnen de VVS opgericht, de Jongerenvereniging Voor Sterrenkunde (JVS). Deze verbindt iedereen in Vlaanderen die jonger is dan 21 jaar en geïnteresseerd is in astronomie, ruimtevaart of wetenschappen. Op een speelse manier ontdek je bij de JVS het heelal en de wereld om je heen. En dit niet alleen achter je computer, maar met andere leeftijdsgenoten samen in groep.

De JVS geeft ook het enige Vlaamse wetenschappelijk tijdschrift uit voor jongeren: Astra.

Bovendien organiseert de JVS wedstrijden en ondersteunt zij de plaatselijke JVS-afdelingen.

Daarnaast organiseert de vereniging voor jongeren ook een Zomerschool Sterrenkunde.  Gedurende een week in de zomer zitten de deelnemers in de aula en het laboratorium om onder leiding van een aantal professoren en docenten wetenschappelijk inzicht te krijgen in een aantal sterrenkundige theorieën en problemen.

Bestuur

 

Werkgroepen

De werkgroepen vormen een belangrijk onderdeel van de VVS.  Binnen een werkgroep wordt een specifiek domein van onze hobby dieper uitgewerkt.  De werkgroepen en hun werkgroepleider staan ten dienste van alle VVS-leden om hierover gedetailleerde informatie te verstrekken.  Heel wat werkgroepen en hun leden genieten wereldwijd bekendheid en erkenning voor hun waardevolle bijdrage.  Op regelmatige tijdstippen organiseren de werkgroepen bijeenkomsten waarop ervaringen en kennis worden uitgewisseld.

Afdelingen

Verspreid over gans Vlaanderen groeperen VVS-leden zich in afdelingen.  Je vind zeker ook een afdeling in je buurt.  Deze afdelingen organiseren op lokaal vlak tal van activiteiten: spreekbeurten, waarnemingsavonden, uitstappen,…  Aarzel niet om eens een afdeling te contacteren.  Een groep enthousiaste VVS-leden zullen je er warm onthalen.

Fora en communicatie

De VVS heeft een aantal mailing list. Je kan deze hier configureren. 

Ook op een  Facebook pagina/Facebook discussieforum en Twitter is de VVS actief.