U bent hier

Kijk de zon heeft haartjes

  */

Kijk de zon heeft haartjes!

 

Voor het vervolg van de presentatie die werd gehouden op 5 mei in de leefschool 't Veertje in Hamme stonden we gisterenochtend met AW Mercator weer op de school voor de waarneming van de zon als praktijkles. Het verslag van de presentatie vindt u eveneens hier op de website van VVS.

Normaal was voorzien dat we op een avond naar de sterren zouden kijken, maar gezien de lange dagen was dit praktisch ondoenbaar zodat Veerle op het lumineuze idee kwam om naar de zon te kijken met haar Coronado PST H-Alpha kijker.

Maar het was niet alleen de klas in kwestie die van ons sterretje kwam genieten, maar vrijwel de gehele school. Dat was niet direct voorzien zodat een volgkijker toch wel aangewezen zou geweest zijn. Nu was het telkens bij regelen zodat we er meer dan twee uur bezig geweest zijn. Maar zo hebben de leerlingen ook kunnen vaststellen hoe snel die zon beweegt, of beter, hoe snel de aarde draait. En de berekening werd gemaakt: 1666 km/h of ongeveer 25 km/min.

Met de wolken hadden we geluk: twee wolkenbanden strekten zich uit over het gehele gewelf van NW-ZO maar de zon wist zich mooi tussen beide banden te houden, anders was een catastrofe geworden. Nu was het pas iets voor de middag toen de wolkenformaties onregelmatige structuren begonnen te ontwikkelen dat ze ons parten begonnen te spelen.

Voor het vierde leerjaar, de beoogde klas, was het niet evident om de zon in het oculair te vinden. Sommige koppen draaiden in alle richtingen eer ze het stuk van de rode schijf gevonden hadden. Maar het viel op dat hoe ouder de leerlingen waren hoe sneller ze door hadden hoe ze door een oculair moeten kijken.

Een mooie protuberans die zichtbaar was en die naarmate de tijd vorderde toenam, werd met allerlei koosnaampjes aangeduid zoals pluimpje en fonteintje, tot er een ventje plots uitriep: “Kijk de zon heeft haartjes”. Anderen vonden de zon “cool” waarop we antwoordden dat het er toch wel wat warmer was.

Toen de school ons op het einde bedankte werd ons de mogelijkheid aangeboden om voor onze kijkavonden de infrastructuur van de school te gebruiken. De locatie lijkt vrij donker en het terrein achter de school lijkt bijzonder geschikt zodat we dit zeker in overweging gaan nemen. In elk geval zou in november, na het ingaan van het winteruur, voor de school ook nog een kijkavond worden ingericht en dan zullen we het terrein ook 's nachts kunnen beoordelen.

 

Reageer