Helios - AverbodeHelios is de VVS-afdeling in de ruime omgeving van Averbode

U bent hier

Helios Vergadering 13 November 2022

Vergadering Helios 13112022

Aanwezig: Dany, Lieven, Johan R, Bart, Pascal, Guido, Walter, Leo, Jacqueline, Johan L, Patrick W

Ondanks een schitterende en zonnige herfstdag was er een grote opkomst voor onze maandelijkse Helios vergadering.

Noteer alvast volgende Helios activiteiten 2023:

 • 25 maart 2023: Vaarwel winter, welkom zomer! Samenkomst met aandacht voor de wintersterrenbeelden, Ceres, kometen en enkele mooie samenstanden.

 • 23 april 2023: Conjunctie tussen Venus en Maan overdag.

De volgende vergadering zullen we verder ingaan op de hemelverschijnselen voor de maanden juli-december. Breng je hemelkalender 2023 zeker mee!

Contactraad 6 november

Op 6 november organiseerde de VVS de jaarlijkse contactraad die plaatsvond in Grimbergen (Volkssterrenwacht Mira, Abdijstraat 22, 1850 Grimbergen).

Pascal geeft feedback en een uitgebreid verslag wordt opgenomen in onze Helios gazet.

Sterrenkijkdag 3 december

Helios zal deelnemen aan de sterrenkijkdagen op zaterdag 3 december vanaf 18h-22h. De locatie is dezelfde als de voorgaande jaren, namelijk het vroegere Wolfcafé (momenteel overgenomen onder de naam De Pieter) te Langdorp.

Dany, Guido, Lieven, Walter en Jacqueline hebben al toegezegd voor deelname. Dany heeft ons ook ingeschreven via “Uit in Vlaanderen” en Pascal heeft alle info doorgeven aan de VVS. De info staat ook op de “agenda” VVS Helios pagina.

Verduistering van Mars door de Maan op 8 december

Noteer deze datum in je agenda want Mars zal door de maan worden verduisterd. Mars staat op dat ogenblik in oppositie en dus het ideale moment om dit zowel visueel als fotografisch waar te nemen. Enkele dagen ervoor op 5 december kan je de verduistering van Uranus door de maan observeren. Stuur je waarnemingen zeker door zodat ze in de Helios gazet kunnen worden opgenomen.

Winterwandeling Aarschot 30 december

Helios zal deelnemen aan de “Aarschot Winterwandeling” die op 30 december zal doorgaan naar aanleiding van de Aarschotse eindejaar-activiteiten. Dany, Guido, Walter en Lieven stellen zich kandidaat. Ze worden verwacht rond 17h30 aan de Orleanstoren van Aarschot waar ze enkele kijkers kunnen opstellen. 

Scholenbezoek Wolfsdonk

Maartje Biesemans, lerares 3de leerjaar in Wolfsdonk vraagt om voor de kinderen uit haar klas over de “Ruimte” spreken. Guido werkt momenteel rond een presentatie “Aarde, Zon en Maan”, die mid december afgewerkt kan zijn. Dany neemt hiervoor contact op met Maartje Biesemans met de boodschap dat we beschikbaar zijn vanaf januari.

Aanpak jaarkalender 2023

Een groot deel van de vergadering werd in beslag genomen door bespreking van de belangrijkste astronomische evenementen voor 2023. Hiervoor was gevraagd om zelf eens door de hemelkalender te gaan en deze ook mee te brengen. Leuk was te zien dat menigen dit voorbereid hadden en Bart had zelfs zijn eigen berekeningen meegebracht. En daarbij heeft hij een fout ontdekt in de hemelkalender die hij aan het VVS-secretariaat zal melden.

Een greep van de belangrijkste evenementen per maand (zonder daarbij volledig te zijn) met heel wat mogelijkheden om kometen waar te nemen:

 • Januari

  • 1 januari: conjunctie Uranus met Maan en bedekking ten noorden van Amsterdam

  • Vanaf 14 januari is het gunstig om komeet C/2020 E3(ZTF) waar te nemen

  • 22 januari: conjunctie Venus met Saturnus, samenstand 0,7°

  • 27/29 januari: komeet C/2020V2 samenstand met M103 en NGC436

 • Februari

  • 11 februari: Mars nabij komeet C/2020 E3

  • 15 februari: Conjunctie Venus met Neptunus, samenstand 43boogmin

  • 25&26 februari: Ceres nabij NGC4654 en Pallas nabij Sirius

 • Maart

  • 1 maart: Conjunctie Venus met Jupiter, samenstand 0,5°. Ook de Golden Handle is te zien aan de maanrand

  • 5 maart: EOS bedekt ster van magnitude 10 waardoor deze verduistert tot magnitude 13 voor een maximale duur van 10s. Een ideaal moment om dit zowel visueel als fotografisch waar te nemen

  • 10 maart: Ceres nabij M91 en komeet C/2020 E3 nabij NGC1637

  • 12 maart: Komeet C/2020V2 nabij NGC752

  • 22 maart: Pallas nabij NGC2309

  • 25 maart: Vaarwel winter, welkom zomer! Samenkomst met aandacht voor de wintersterrenbeelden, Ceres nabij NGC4322, kometen en enkele mooie samenstanden.

  • 27 maart: Conjunctie Mercurius met Jupiter in de avondschemering. Een uitdaging om dit waar te nemen. Dit kan Bart ook helpen met het opzetten van zijn berekeningen rond observatie tijdens de schemering.

  • 26&27 maart: Ceres nabij M100

 • April

  • 26 maart tot 1 april: Mars nabij M35

  • 11 april: Uranus, Mars, Mercurius aan de avondhemel

  • 23 april 2023: Conjunctie tussen Venus en Maan overdag.

 • Juni

  • 2 juni: Mars nabij M44

  • 10 juni: Komeet 2P Encke nabij NGC772

  • 20 juni: Mars, Venus en Maan samenstand

  • Start periode van kans op lichtende nachtwolken

De bespreking van de volgende maanden juli-december zullen tijdens de volgende vergadering in december gebeuren. Vergeet je hemelkalender 2023 niet mee te brengen.

Varia :

 • Iedere aanwezige krijgt de mogelijkheid om aan te geven:

  • Wat hij/zij meer wenst over te weten

  • Wat hij/zij zelf graag wenst te vertellen of te presenteren

  • Andere suggesties

 • Pascal geeft toelichting bij zijn blogartikels over de randverduistering van de zon. Het fenomeen randverduistering werd kort toegelicht. Een intensiteitsgrafiek gemaakt tijdens de recente zonsverduistering werd uitgelegd. Ook werd de berekening van de randverduisteringscoëfficient getoond van een opname van de zon met een OIII (500nm) filter.

 • Guido deelt ons mee dat hij een bezoek heeft gebracht aan Willy Camps. Willy heeft enkele PC/IT boeken meegegeven die aan de leden mogen worden uitgedeeld. We wensen Willy ondertussen beterschap.

Lidgelden 2023

Er zijn nog 4 Helios-leden die hun lidgeld 2023 niet betaald hebben. Wil je nog lid worden aan het voordelig tarief, gelieve dit ten laatste in orde te brengen tegen 20 november. Opgelet, Helios heeft een nieuw rekeningnummer.

 

Pascal Hilkens

 

Deel deze pagina

Reageer